Том 28, № 2 (2006)

Зміст

Інформаційні технології

СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ ПРИВОДІВ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИН, ІНВАРІАНТНИХ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ PDF
В.П. Бабак, В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський 3-8
ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ” PDF
Т.І. Кульчицька, Л.М. Щербак 9-13
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ SIGMA В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІТАКІВ PDF
О.О. Лещенко, Л.М. Щербак 14-17
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ МІЖМЕРЕЖНИХ ЕКРАНІВ PDF
Б.Я. Корнієнко 18-25
АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ В ГЕМОДІАЛІЗНІЙ СИСТЕМІ PDF
С.Т. Поліщук 26-29

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко 30-37
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ АТМОСФЕРНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО РАДІОЛОКАТОРА PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський 38-40
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ФІЛЬТРА В КАНАЛІ КУРСУ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Л.М. Блохін, A.I. Літвинова, Р.Р. Корновський, М.А. Півень 41-44
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ГІРОСКОПІЧНОГО КОМПАСА PDF
О.А. Сущенко 45-48
СИНТЕЗ АДАПТИВНОЇ АНТЕННО-ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ GNSS PDF
Е.О. Ковалевський 49-50
УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОГНОЗОВАНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЛІТАКІВ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ PDF
С.А. Закора 51-56
УПРАВЛІННЯ ТА ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПЕРАТОРА PDF
О.Ю. Буров, Б.М. Герасимов 57-61

Сучасні авіаційно-космічні технології

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИСПРАЦЬОВУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛ ЗА КРИТЕРІЯМИ ТРИБОХАРАКТЕРИСТИК УТВОРЮВАНИХ У НИХ ВТОРИННИХ СТРУКТУР PDF
О.Ф. Аксьонов, О.У. Стельмах, С.П. Шимчук, В.П. Коба, Джамаль Ібрагім Мансур 62-64
ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМІЧНИХ ПОЛІВ У КОМПОЗИЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРИ ТЕРТІ PDF
М.В. Кіндрачук, С.В. Федорчук, Джамаль Ібрагім Мансур, В.М. Бурлаченко 65-70
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ PDF
О.А. Тамаргазін, Боузаієнне Меккі бен Салем 71-73
АНАЛІЗ ВЕЛИКИХ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЕЛІПТИЧНИХ ПЛАСТИН ПРИ КВАЗІСТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
В.В. Астанін, П.П. Лепіхін, В.Г. Корбач, В.М. Сторожук 74-77
ФРАКТАЛЬНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛЮМІНІЮ PDF
М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Т.П. Маслак, Чжан Чжао Хуей 78-81
ХАРАКТЕР РУХУ ЧАСТИНОК ПИЛУ В РЕШІТКАХ ЖАЛЮЗІЙНИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ PDF
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій, В.І. Терьохін 82-84
ВИБІР ГАЗОТЕРМІЧНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МОНОРЕЙОК МЕХАНІЗАЦІЇ КРИЛА ЛІТАКІВ PDF
В.О. Краля, О.Г. Моляр, А.М. Хімко, Д.О. Пугачевський 85-88
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ МОДЕЛЕЙ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський 89-92
МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ З КОНТРОЛЕМ РІВНЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ PDF
Ю.М. Чоха 93-96
ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВХІДНОГО ПРИСТРОЮ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА НА ПАРАМЕТРИ ТЕЧІЇ PDF
Л.Г. Волянська, О.В. Драч, Хагані Курош 97-100
АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФІЛЮ В НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПОТОЦІ PDF
А.А. Загорулько, О.В. Швець 101-104
АЕРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВИТІКАННІ ГАЗУ ІЗ ПОСУДИНИ ЧЕРЕЗ ЗАЗОР PDF
В.Д. Доник 105

Аеропорти та їх інфраструктура

РОЗРАХУНОК ДОЗ ОПРОМІНЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ ЗАРАЖЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА АТОМНОМУ РЕАКТОРІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, В.А. Лук'янчиков 111-113
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В ЗОНІ АЕРОПОРТУ МЕТОДАМИ БІОТЕСТУВАННЯ PDF
Г.М. Франчук, Л.С. Кіпніс, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй 114-117
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИОБЛІДНЮВАЛЬНИХ РІДИН В УКРАЇНІ PDF
С.В. Бойченко, Г.В. Іванова, О.В. Кумейко 118-121
ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВИПАРОВУВАНОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РІДИН ПРИ ЇХ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ PDF
О.А. Спаська, С.В. Бойченко, С.В. Іванов 122-125
ОЦІНКА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько 126-128
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько 129-130
АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙ РОБОЧОЇ АРМАТУРИ ПРИ ТРІЩИНАХ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ PDF
В.И. Колчунов, Масуд Нур Эддин 131-133
ОЦІНКА І ПРОГНОЗ РОЗПОДІЛУ РАДІОНУКЛІДІВ І ДОЗИ В ТИПОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ СХИЛІВ ДЛЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ PDF
В.П. Петрусенко, Ю.О. Кутлахмедов 134-136
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ CREDO В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
А.О. Бєлятинський, В.М. Чешуйко 137-138
ГОРЮЧІ СЛАНЦІ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ І ХІМІЇ УКРАЇНИ PDF
В.С. Ковальський, О.М. Зубченко, М.В. Богуслав 139-144
ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
С.В. Голуб 145-150

Хімічні технології, хімотологія

ДИЗАЙН КОМПЛЕКСІВ КАЛІКСАРЕНІВ З ФУЛЕРЕНОМ С60 PDF
О.В. Михайленко, С.В. Іванов, А.В. Струнгар 151-154
МОДЕЛЮВАННЯ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.В. Михайленко 155-157
ЕЛЕКТРОФЛЮЇДНИЙ ВІСКОЗИМЕТР ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
В.В. Древецький, Є.В. Юрчевський 158-161

Фізико-математичні науки

ОДНОЧАСТИНКОВА ТЕОРІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЕН-ОНДУЛЯТОРНИХ ІНДУКЦІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
В.В. Куліш, І.В. Губанов, Г.Є. Марінченко, Г.Г. Вальденмайєр 162-169


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ