Том 26, № 4 (2005)

Зміст

Інформаційні технології

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ НА ВІДНОСНУ ШВИДКІСТЬ ОБМІНУ ДАНИМИ PDF
В.П. Бабак, В.С. Василенко, О.К. Юдін 3-7
АПАРАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОТОКІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк 8-12
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ю.В. Куц, Л.М. Щербак 13-17
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ПРИВОДІВ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИН PDF
В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський 18-23
АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІЗ ДОВІЛЬНО ЗАДАНИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ PDF
В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко 24-26
ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ PDF
П.М. Павленко 27-29

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, О.О. Семенов 30-33
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВІТРУ PDF
Ю.А. Авер’янова, A.О. Аверьянов, Ф.Й. Яновський 34-38
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА НА ОСНОВІ ГІРОСКОПА З ДИНАМІЧНИМ НАСТРОЮВАННЯМ PDF
О.А. Сущенко 39-42

Сучасні авіаційно-космічні технології

ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДИСКА ТУРБІНИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон 43-50
ЕКОНОМІЧНІСТЬ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА З ДВОРЯДНИМИ ЛОПАТКОВИМИ ВІНЦЯМИ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ PDF
П.І. Греков, Л.Г. Волянська, Курош Хагані, В.Є. Алпатов 51-54
ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФІЛЮ ЛОПАТІ НЕСУЧОГО ГВИНТА АВТОЖИРА PDF
С.О. Іщенко, О.В. Бондар, С.П. Галицький 55-59
АНАЛІТИКО-ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА PDF
С.В. Павлова, С.Г. Оснач 60-66
ТРИБОЛОГІЯ – НАУКА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ PDF
М.В. Кіндрачук, Е.А. Кульгавий 67-72
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАБРУДНЕНЬ PDF
Ю.М. Чоха 73-75
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ МЕХАНОХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ ШХ15 У СЕРЕДОВИЩІ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА РТ ТА АВІАЦІЙНОГО МАСТИЛА АМГ-10 PDF
O.I. Богданович, С.О. Пузік 76-80
МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна, В.С. Шаповаленко, О.І. Юрченко 81-85
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОЛІТАКІВ І ЛІТАКІВ-АМФІБІЙ PDF
А.А. Rasstrygin 86-89
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Н.П. Зінченко 90-96
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКИХ РЕШІТОК ТУРБОМАШИН PDF
Ф.І. Кірчу 97-100
ВПЛИВ СТАНУ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ НА ПОКАЗНИКИ МІКРОІНДЕНТУВАННЯ PDF
Д.І. Борисов 101-103
АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ PDF
О.О. Кім 104-108
БЕЗКОНТАКТНИЙ МЕТОД ТРИВИМІРНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ PDF
V.I. Zakiev 109-111
УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський 112-116
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ PDF
О.Л. Лемко 117-121

Аеропорти та їх інфраструктура

ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ БАЛКОЮ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ТА АКТУАТОРАМИ ТИПУ СИЛИ PDF
Alexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Nils Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko 122-133
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОТОКУ КРИЖАНИХ ГРАНУЛ PDF
Є.О. Бовсуновський, Г.М. Франчук 134-137
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЯХ НА РАДІАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Т.М. Галяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов 138-140
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗОНИ АЕРОПОРТУ РЕЗУЛЬТАТІ ЗАБРУДНЕНОСТІ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТУ ТА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
С.М. Маджд, Г.М. Франчук 141-143
ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СМОЛИСТИХ РЕЧОВИН У БІОГАЗІ PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, С.В. Карпенко 144-147
ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОТОЧУЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ PDF
І.В. Васильєва 148-151
ВІДНОСНИЙ СТУПІНЬ ШКІДЛИВОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
О.В. Пивовар-Томаля 152-155
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФАТАЛЬНОГО НАЗЕМНОГО РИЗИКУ ВНАСЛІДОК НЕПЕРЕДБАЧЕНОЇ АВАРІЇ ЛІТАКА PDF
І.Л. Государська 156-159
ПЕРЕВІРКА ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗМІНИ СТРУМУ В НУЛЬОВОМУ КАНАЛІ PDF
Є.К. Батуревич, М.О. Петрище 160-162
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕТОНУ, ЗАБРУДНЕНОГО ТЕХНІЧНИМИ МАСТИЛАМИ ТА АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РЕСУРСУ PDF
Т.І. Матченко, П.С. Білокуров, А.П. Ковбас, Ю.М. Товма, П.Т. Матченко 163-167

Фізико-математичні науки

ВПЛИВ ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ НА ФОРМУ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ F-ЦЕНТРІВ У ГАЛІТІ PDF
А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова 168-170
ФОНОН-КВАДРУПОЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КУПЕРІВСЬКИХ ПАР У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКАХ PDF
А.П. Шпак, А.С. Литовченко, О.А. Калініченко 171-174


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ