Том 20, № 2 (2004)

Зміст

Інформаційні технології

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.П. Бабак, П.М. Павленко, П.О. Руденко 3-7
ІМОВІРНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЗЬКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФАЗОВИХ ВИМІРЮВАННЯХ PDF
Ю.В. Куц, Л.М. Щербак 8-14
ПЕРЕВІРКА ПОРОГА ЧУТЛИВОСТІ ТА РОБОТИ БЕЗ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ PDF
М.О. Петрище 15-18

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНІХ СИСТЕМ CNS/ATM PDF
В.П. Харченко, В.В. Павлов, С.В. Павлова 19-23
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ КОНФЛІКТІВ ПРИ ПОЛЬОТІ ЛІТАКІВ НА МАРШРУТАХ PDF
В.М. Васильєв 24-29
РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З НЕСТРУКТУРОВАНИМИ ПАРАМЕТРИЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ PDF
О.О. Абрамович, А.А. Тунік 30-35

Сучасні авіаційно-космічні технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРИКАНАЛЬНОЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ З ФАЗОВИМИ СВІТЛОДАЛЕКОМІРАМИ PDF
В.П. Бабак, В.М. Шмаров, В.М. Калита 36-42
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ЄМНІСНОГО ВИМІРНИКА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ВИСОТИ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
В.М. Синєглазов, А.П. Козлов, В.В. Калініченко 43-47
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЛІТАКІВ PDF
В.В. Астанін, М.П. Жданович, О.М. Сігнаєвський, В.І. Маленко 48-54
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ НІТРИДНИХ ПОКРИТТІВ НА ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
С.Р. Ігнатович, В.Й. Орланов, О.І. Чумак 55-58
АЛГОРИТМ СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ БАГАТОВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА PDF
Л.М. Блохін, Ю.М. Безкоровайний, В.Г. Вовк 59-62
МОДЕЛЮВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВІДСУТНОСТІ МАЩЕННЯ PDF
В.В. Варюхно, А.Г. Довгаль, Л.В. Бурдюженко, Є.М. Лісовий 63-66
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
О.С. Якушенко 67-71
МЕТОД ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ КАБІНИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
О.І. Хлистун 72-76
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СІТКОВИХ МОДЕЛЕЙ ТРИВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В.О. Іванов, О.В. Вишнівський 77-80
РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ В СТІЧНІЙ ПО ОБЕРТОВОМУ АДІАБАТНОМУ ДИСКУ ПЛІВЦІ ОХЛОДЖУВАЧА ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ НА НІЙ ЧИСТОЇ ПАРИ PDF
М.Н. Голіяд, В.В. Козлов 81-85
МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ОЦІНКИ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ТА ГУСТИНИ PDF
О.А. Вишневський 86-90
ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ PDF
Т.Є. Ударцева 91-94
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ АВІАРЕМОНТНИХ ПОСЛУГ PDF
С.М. Подрєза 95-106

Аеропорти та їх інфраструктура

ВПЛИВ ЕФЕКТІВ УСТАНОВЛЕННЯ ДВИГУНІВ І ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В АТМОСФЕРІ НА РІВНІ ШУМУ ЛІТАКА В КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ PDF
О.І. Запорожець, Г.Г. Голембієвський 107-110
ВИБІР ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ ПАЛИВ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк 111-114
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНОГО КОМПОЗИТУ КІСТКИ PDF
Т.І. Матченко, О.І. Яворська, А.В. Зубець 115-120
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
В.І. Нерет, О.А. Сущенко 121-125

Хімічні технології, хімотологія

ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ СТРУКТУР PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевский, О.С. Тітова, Н.В. Столярова 126-128
ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ЕНЕРГІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
О.Л. Матвєєва, І.А. Кравець, Л.М. Курок 129-133

Професійна освіта

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
С.В. Іванов 134-137


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ