Том 19, № 1 (2004)

Зміст

Інформаційні технології

ВИКОРИСТАННЯ КОРИГУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ У ФАЗОМЕТРІЇ PDF
В.П. Бабак, Ю.В. Куц 3-9
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТОХАСТИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ВІДБИТТЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
І.Ф. Бойко 10-13
МЕТОД ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МАРШРУТІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
І.А. Жуков, О.П. Мартинова 14-17
АПРОКСИМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЦІЛОГО ПОРЯДКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНО-ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ PDF
Л.О. Сімак, Г.М. Тодорова 18-22
ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ PDF
І.Е. Райчев 23-28

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ PDF
В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, В.М. Васильєв 29-33
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЗАДАЧІ АДАПТИВНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕТНОГО ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОМУ ЗБУРЕННІ PDF
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко 34-39
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ СТОХАСТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТІЙКОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
Л.М. Блохін, Н.В. Білак 40-42
АЛГОРИТМИ ВИЯВЛЕННЯ ТУРБУЛЕНТНИХ ЗОН МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ РАДІОЛОКАТОРАМИ PDF
Ю.А. Авер’янова, І.Г. Прокопенко, К.І. Прокопенко, Ф.Й. Яновський 43-51
ДВОЗОНДОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КОМПЛЕКСНОГО КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ PDF
Л.Я. Ільницький, В.О. Іванов, В.Т. Богатир 52-55
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЦІЛІСНОСТІ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ PDF
Є.А. Знаковська 56-59

Сучасні авіаційно-космічні технології

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНОГО ФАКТОРА НА ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДАЛЕКОМІРІВ PDF
В.П. Бабак, В.М. Шмаров 60-66
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ КРУГОВОЇ ПРОДУВКИ PDF
В.П. Зінченко, Н.П. Зінченко, А.М. Гуржій 67-75
ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В.В. Зубарєв 76-78
НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ У РАЗІ НЕОДНОРІДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, Н.О. Сирота 79-82
ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
В.В. Щепетов, А.Г. Довгаль, Л.В. Бурдюженко 83-87
МОНІТОРИНГ УТОМИ КОНСТРУКЦІЙНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ PDF
С.Р. Ігнатович, М.В. Карускевич, О.М. Карускевич, С.В. Хижняк, С.А. Якушенко 88-91
РОЗРАХУНОК ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КРИВОЛІНІЙНОЇ БАГАТОШАРОВОЇ ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЧИСЛОВИМ ВИЗНАЧЕННЯМ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон 92-97
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
І.І. Ліннік, О.А. Тамаргазін 98-101
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ БОРТОВИХ РЕЄСТРАТОРІВ PDF
О.І. Малежик, В.В. Харитон, С.Р. Стефанський 102-105
АВТОКОЛИВАННЯ ОПОР ШАСІ ЛІТАКА ПРИ ЗНАЧНОМУ НЕЛІНІЙНОМУ ТЕРТІ PDF
Б.М. Шифрин 106-108
ПАРАМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ PDF
В.О. Касьянов, А.В. Гончаренко 109-112
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
О.Є. Карпов 113-117
УМОВИ ЗАХИСТУ ЛІХТАРЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ВІД КОНДЕНСАЦІЇ ВОЛОГИ PDF
О.І. Хлистун 118-121
МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ВІД ЛІНІЙНОГО PDF
О.А. Вишневський 122-125
ОЦІНКА ПОШКОДЖУВАНОСТІ ЛОПАТОК ТУРБІН ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Ель-Хожайрі Хусейн 126-130
ПРОФІЛАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ “ЛЮДИНА – МАШИНА – СЕРЕДОВИЩЕ” PDF
Т.Є. Ударцева 131-136
АЛГОРИТМ ТРАЄКТОРНОГО НАВЕДЕННЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА, ЯКИЙ ПЛАНЕРУЄ НА НАЗЕМНУ ЦІЛЬ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАДАНИХ КІНЦЕВИХ УМОВ НАВЕДЕННЯ PDF
О.Г. Водчиць, І.С. Кравчук, В.В. Тараненко, М.М. Баскаков 137-139
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИГЛЯДУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ОДНОГО КЛАСУ PDF
А.В. Брикалов 140-146
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ PDF
Ю.К. Зіатдінов, М.В. Куклінський 147-150

Аеропорти та їх інфраструктура

ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ГУСТИНИ ПАРИ БЕНЗИНІВ PDF
С.В. Іванов, С.В. Бойченко, І.В. Григоренко 151-152
АЛГОРИТМ ПСИХІКИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
Т.І. Матченко 153-157
РОЗРАХУНОК СПАДУ АКТИВНОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ ЯК ФУНКЦІЇ ВІДДАЛІ PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, О.П. Жижченко, В.А Лук’янчиков 158-161
ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ БІЛЯ ПРУЖНОЇ ТОНКОЇ ПАНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ PDF
В.І. Токарев, О.І. Запорожець 162-166
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова, Н.В. Столярова 167-168
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ІНТЕР’ЄРУ В 1917–1932 РОКАХ PDF
Т.В. Сафонова 169-171
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ І РЕКОМБІНАЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У СТРУКТУРІ ГАЛІТУ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ PDF
А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова 172-175

Фізико-математичні науки

КОНЦЕПЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОЇ ТЕЧІЇ PDF
В.М. Буйвол 176-179
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ PDF
О.Є. Литвиненко, Г.С. Краліна, О.П Стьопушкіна 180-186

Стратегія економічного розвитку

ГНОСЕОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ PDF
В.А. Сіверс 187-191
СИСТЕМА ДЕКОРУ БАЛЬНОГО ЗАЛУ ЗАМКУ ФОНТЕНБЛО PDF
Ю.В. Романенкова 192-196


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ