Том 49, № 4 (2011)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ПІДГОТОВКА ЛЬОТНОГО СКЛАДУ НА СУЧАСНІ ПОВІТРЯНІ СУДНА PDF
B. Харченко, О. Алєксєєв, Д. Бабейчук, М. Повознюк 5-9
ЕНЕРГЕТИКО-ПОТЕНЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ У СЕРЕДОВИЩІ CNS/ATM PDF
В. Чепіженко, B. Павлов, B. Харченко 10-19
ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТРАЄКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДАНИМИ РАДІОДАЛЕКОМІРНИХ СИСТЕМ PDF
В. Васильєв, К. Науменко 20-24
ФУНКЦІЇ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
І. Гамеляк, О. Петрашевський, М. Цимбал 25-30
АНАЛІЗ ЗАХОПЛЮВАННЯ РАДІОСИГНАЛУ ДИСКРЕТНИМ СТЕЖНИМ ВИМІРЮВАЧЕМ З ФІЛЬТРОМ ОЦІНЮВАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ PDF
С. Шматок, О. Шматок, А. Петренко 31-35
ДИНАМІЧНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕРЖАННЯ ТА ОБМІНУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ PDF
Ю. Авер’янова, Ф. Яновський 36-41
СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З НЕЧІТКИМ ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ТИПУ 2 PDF
A. Tунік, О. Басанець 42-48
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
О. Сущенко 49-56
РОЗВИТОК АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
О. Алєксєєв, С. Креденцар, Х. Скоробогата 57-61
ЗАХІД НА ПОСАДКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ ПОТРІБНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
О. Луппо, В. Чередниченко, А. Хоменок 62-67

Інформаційні технології

КЛАСИ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ У СКЛАДІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКУ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ PDF
В. Квасніков, О. Бойченко 68-73
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован 74-79
ЗАХИСТ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ PDF
С. Єгоров 80-82
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
І. Гученко 83-90

Сучасні авіаційно-космічні технології

УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНЕТИКА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОШАРОВОГО ОСЕРДЯ PDF
В. Чемерис, І. Бородій 91-97
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБТІКАННЯ КРИЛОВИХ ПРОФІЛІВ З ОБЕРТОВИМ ЦИЛІНДРОМ PDF
О. Лемко, В. Миронович 98-102
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕСУРСУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ТЕРТЯМ PDF
В. Варюхно, О. Сидоренко, Н. Машинська, Є. Євсюков 103-105

Аеропорти та їх інфраструктура

ПРОЕКТУВАННЯ ОБХОДІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ PDF
Є. Угненко, А. Бєлятинський, О. Ужвієва 106-110
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СНІГОМІСТКОСТІ СНІГОЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ PDF
А. Бєлятинський, Є. Угненко, О. Тимченко 111-114

Охорона навколишнього середовища

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ ЗАБРУДНЕННІ В СХИЛОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ PDF
Ю. Кутлахмедов, І. Матвєєва, В. Петрусенко 115-118
ГУСТИНИ ЙМОВІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЦЬ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ЛЕГКИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТІВ PDF
І. Государська 119-126
МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНИХ СТАВКІВ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
Ю. Кутлахмедов, А. Бевза 127-131
НЕГЭНТРОПИЙНЫЙ ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИИ В ГЕОФИЗИКЕ PDF
Н. Бахова 132-138
МІСЦЕ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Т. Козлова 139-145
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ PDF
М. Радомська 146-151

Хімічні технології, хімотологія

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al – La – Si PDF
В. Судавцова, Н. Шаркіна, В. Кудін, І. Матейко, М. Шевченко 152-156
ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ФЕНОЛУ НА ОКСИДІ МАНГАНУ (IV), ДОПОВАНОМУ ІОНАМИ Fe2+ PDF
С. Іванов, Г. Сокольський, М. Демченко, Г. Руденко 157-162

Біотехнології

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ УФ-С- ТА УФ-В-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОСЛИННІ ОБ’ЄКТИ PDF
О. Міхєєв, О. Тихенко 163-166
ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН НА БІОГАЗІ PDF
Е. Ясиніцький, Р. Гупало 167-170

Фізико-математичні науки

УТОЧНЮЮЧИЙ СПЛАЙН, БЛИЗЬКИЙ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО В СЕРЕДНЬОМУ, НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ PDF
О. Чолишкіна 171-174
ВАРІАНТ НЕЯВНОЇ СХЕМИ ЧИСЛОВОГО ІНТЕГРУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗМІЩЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
М. Ракушев 175-181

Професійна освіта

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ-МАКСИМИ МОВНОГО АДРЕСАТА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
І. Біжко 182-187


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ