Том 53, № 4 (2012)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
В.П. Харченко, Д.Е. Прусов 5-12
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВІТРЯНИМ РУХОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ADS-B СИСТЕМИ PDF
В.П. Харченко, Ю.М. Барабанов, A.M. Грехов, М.О. Газнюк, М.В. Колчев 13-19
АНАЛІЗ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОВІТРЯНИМ КОРАБЛЕМ PDF
С.В. Павлова, Л.В. Благая 20-25
ІНТЕРАКТИВНА ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ОТРИМАННЯ, ОБМІНУ ТА ПОШИРЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ PDF
Ю.А. Авер’янова 26-30
СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ КОМБІНОВАНОЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ PDF
О.А. Сущенко 31-36
ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСТІЙКИХ ОБ'ЄКТІВ В ПОСТІЙНОМУ РЕЖИМІ PDF
V. Vovk, D. Shevchuk, N. Macuk, M. Borisenko 37-40
МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМ CNS/ATM PDF
С.В. Павлова, О.М. Євтушенко 41-46
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІЛЮЗІЙ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ PDF
О.Ю. Грабовська 47-51

Інформаційні технології

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ДАНИМИ PDF
П.М. Павленко, С.О. Дорошенко, В.В. Трейтяк 52-57
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ У МЕРЕЖЕВІЙ АРХІТЕКТУРІ З ТРЬОМА РІВНЯМИ PDF
А.О. Краснопольський, О.А. Косьянчук 58-61
СТВОРЕННЯ СХОВИЩА НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ OPEN JOURNAL SYSTEMS PDF
О.В. Іванкевич, В.Ю. Вахнован 62-65

Сучасні авіаційно-космічні технології

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ АМПЛІТУДНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ЗМІНІ РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
С.Ф. Філоненко, О.П. Космач 66-73
ЛАМІНАРНИЙ ПОТІК КРІЗЬ ТРУБУ З ЛЕГКОПРОНИКНОЮ ШОРСТКІСТЮ НА ОСІ PDF
Є.О. Гаєв 74-79
СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОХРОМНИХ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ КОМПОЗИТІВ PDF
Г.Б. Бордюг, А.П. Поліщук 80-83
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ТА ГРАНУЛЮВАННІ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ PDF
Б.Я. Корнієнко 84-90
МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ НА ФРЕТТИНГ В СФЕРІ-ПЛОЩИНИ КОНТАКТУ PDF
А. Khimko, О. Smirnova 91-95
ГРАНИЧНИЙ РОЗПОДІЛ РАНГУ СИЛЬНОЗАПОВНЕНОЇ ВИПАДКОВОЇ МАТРИЦІ В ПОЛІ GF(2) PDF
C.В. Поперешняк 96-100
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ОСНОВНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ PDF
Ю.А. Рудяк 101-103

Охорона навколишнього середовища

ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВОДЖЕННЯМ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ PDF
Т.Я. Коніцула, М.С. Довганик 104-106
ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕОФІЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Н.И. Бахова, О.А. Черная 107-119
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МАСИ СОРБЕНТУ «ЕКОЛАН» ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ PDF
О.Л. Матвєєва, Д.О. Демянко, І.О. Огданська 120-122
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КИСЛОТНОЇ АКТИВАЦІЇ СУГЛИНКУ ТЕМНО-БУРОГО НА ЙОГО СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩОДО ІОНІВ ХРОМУ (ІІІ) PDF
Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський, Ю.Я. Годовська, О.Г. Личманенко 123-125
МЕТОД КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМУ ВІД ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У СУЧАСНОМУ МІСТІ PDF
Ю.С. Шевченко 126-130

Хімічні технології, хімотологія

МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІАКРИЛАТНОЇ ЛАКОВОЇ ВОДНОЇ ЕМУЛЬСІЇ ДВОФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ЛІОФІЛЬНІСТЮ PDF
Ф.Г. Фабуляк, Д.С. Ульянкіна, Т.В Таран 131-133
ВПЛИВ ДВОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЛІОФІЛЬНОГО МОДИФІКАТОРА НА ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ЛАКОВОЇ ВОДНОЇ ЕМУЛЬСІЇ PDF
Ф.Г. Фабуляк, Т.В. Таран, Д.С. Ульянкіна 134-136
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШЛАМОУТВОРЕННЯ В ТУРБІННИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВАХ PDF
О.Л. Матвєєва, Т.О. Маринич 137-142
СОРБЦІЯ НІКЕЛЮ З ВУГЛЕВОДНЕВИХ РОЗЧИНІВ НА ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛАХ PDF
І.І. Войтко, Н.М. Манчук, Є.В. Баглєй, К.М. Лащенко, В.В. Бабанов 143-145

Професійна освіта

ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
В.І. Кириченко, С.В. Бойченко 146-152


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ