Комплексне використання відпрацьованих глинистих матеріалів

Olena Matvyeyeva, Eugene Bovsunovskyy, Oksana Lapan, Oleg Ryabchevsky

Анотація


Розглянуто деякі аспекти використання мінеральних відходів промислового виробництва у очищенні стічнихвод, що утворюються на об’єктах машинобудування, у тому числі авіаційної галузі. Представлено результатиочищення промивних стічних вод гальванічного виробництва за допомогою мінеральних сорбентів від іонівнікелю та хрому. Надано рекомендації щодо наступної утилізації відпрацьованих сорбентів з метою зменшенняризику вторинного забруднення навколишнього середовища.

Ключові слова


відходи; глина; сорбція; утилізація

Посилання


Provolotskiy A.E. Jet abrasive processing of machine details. / Provolotskiy A.E. - Kiev: Technique, 1989. – 177 p.

Bunin N.I. Electro coagulation installations for purification of runoff water of aviation enterprises / Bunin N.I. // International agroindustry journal –1989. –№ 6. – p. 125-130.

Franchuk G.M. Usage of clay materials in technologies of runoff waters purification of aviation enterprises / Franchuk G.M., Bovsunovskyj Y.O., Ryabchevskyj O.V., Yarmosh I.V // Materials of Х International scientific conference “AVIA-2011”. Volume 4. – К., 2011. – P. 27.45-27.48.

Mihaylova O.A. Technologies of chemical activation of natural miner sorbents Dissertation of candidate of technical sciences: 05.17.01. – Kazan, 2007. – 148 p.

Potashnikov Y.M. Utilization of production and consumption wastes Textbook / Potashnikov, Y.M. – Tver.: Publishing house TSTU, 2004. – 107 p.

Lapan O.V. Deposition of wastes from runoff water purification in construction materials / Lapan O.V., Lychmanenko O.G., Bovsunovskyj Y.O. // Avia-2013: Materials of XІ International scientific conference (21 – 23.05.2013), – К.: NAU, 2013. P. 32.45 – 32.48.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ