КОНЦЕПЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОЇ ТЕЧІЇ

В.М. Буйвол

Анотація


 Сформульовано положення концепції гіпотетичної течії, на підставі якої задача про рух вільної поверхні у в’язкій рідині зводиться до розв’язку системи нелінійних диференціальних рівнянь відносно мод деформацій поверхні. Концепція гіпотетичної течії може бути використана для дослідження руху як тонких каверн, так і порожнин в рідині, наділеній  властивостями реальних рідин.  


Посилання


Ламб Г. Гидродинамика. – М., Л.: ГИТТЛ, 1947. – 928 с.

Plesset M.S., Prosperitti A. Bubble dynamics and cavitation // Ann. Rev. Fluid mech. – 1977. – №9.–Р.145–185.

Воинов О.В., Воинов В.В. О движении и заполнении полостей в безграничной жидкости и около плоскости // Прикл. механики и техн. физика. – 1975. – № 1. – С. 84–146.

Логвинович Г.В. Гидродинамика течений со свободными границами. – К.: Наук. думка, 1969. – 209 с.

Hsu C.C. On wall effects in cavity flow // J. Ship. Res. – 1984. – 28, №1. – Р. 70 –75.

Буйвол В.Н. Движение и деформация газона-полненных полостей в жидкости // Прикл. гид-ромеханика. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 5–27.

Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавита-ция. –М.: Мир, 1976. – 688 с.

Сима А. Поведение сферического пузыря у твердой стенки // Теор. основы инж. расчетов.– 1968. – 90, № 1. – С. 84–99.

Shopov P. Nonstationary motion of a deformable gas bubble in viscous liquid in the presence of wall // Докл. АН Болгарии. – 1999. – V.42, № 1. – C. 43–46.

Fujikawa S., Takahira H. Dynamics of two nonspherical cavitation bubbles in liquids // Fluid Dyn. Res. – 1989. – 4, №3. – P. 179–194.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ