АВТОКОЛИВАННЯ ОПОР ШАСІ ЛІТАКА ПРИ ЗНАЧНОМУ НЕЛІНІЙНОМУ ТЕРТІ

Б.М. Шифрин

Анотація


 Розглянуто автоколивання опор шасі літака при  e>1. Отримані результати оцінки впливу конструктивно-експлуатаційних факторів на динамічне навантаження частин літака доцільно враховувати при розслідуванні причин авіаційних подій

Посилання


Рокар И. Неустойчивость в механике. Автомобили, самолеты, висячие мосты. – М.: Изд-во. иностр. лит., 1959. – 287 с.

Левин М.А., Фуфаев Н.А. Теория качения деформируемого колеса. – М.: Наука, 1989. – 272 с.

Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. – М.: Высш. шк., 1980. – 408 с.

Takano Eisure. Frictional vibrations //Res. Rept. Fac. Eng. Niigata Univ.– 1986. – Vol. 35. – Р. 1–9.

Плахтиенко Н.П., Шифрин Б.М. О природе одного вида поперечных автоколебаний шасси самолета // Сб. науч. тр. Нац. аэрокосмического ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков: НАКУ, 2001. – Вып.27(4).– С. 46–55.

Плахтиенко Н.П., Шифрин Б.М. О попе-речных колебаниях шасси самолета – Пробл. прочности, К., 2002. – №6. – С. 79–88.

Санников В.А. Метод определения кинематических связей свободно катящегося колеса, снабженного упругим пневматиком. // Изв. АН СССР. МТТ. –М., 1986. – №3. – С.78–81.

Collins R.L. Theories on the mechanics of tires and their applications to shimmy analysis // J. of Aircraft. – 1971. – Vol. 8. – Р. 271–277.

Davis P.A., Martinson V.J., Yager T.J., Stubbs S.M. / 26 x 6.6 radial-belted aircraft tire pernfor-mance//SAE Techn. Pap. Ser. – 1991. – № 912157.– 9 p.

Abzug M.J. Directional stability and control during landing rollout.// J. of Aircraft. – 1999. – Vol. 36, № 3. Р. 584–590.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ