ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ КРУГОВОЇ ПРОДУВКИ

В.П. Зінченко, Н.П. Зінченко, А.М. Гуржій

Анотація


 Викладено результати експериментальних досліджень характеристик установки для кругової продувки моделей літальних апаратів в аеродинамічних трубах в умовах великих кутів ковзання як розвиток апаратно-програмних комплексів, які є новими засобами одержання інформації і знань в інформаційних технологіях проектних досліджень.


Посилання


Зінченко В.П. Інформаційна технологія проектних досліджень складних технічних об’єктів// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. – № 4. – С. 32–42.

Зинченко В.П., Гуржий А.Н. Аппаратно-программные комплексы обеспечения наземных испытаний// IV Междунар. конф. “Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической техники”: Сб. докл. - К.: НТУУ “КПИ”, 2003. – Ч. II. – С. 93–110.

Зінченко В.П., Гуржій А.М. Апаратно-програмні комплекси для дослідженння характеристик літаків // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2004. – № 3. – С. 59–69.

Зинченко В.П. Обобщенный метод расчета эластичности весовых элементов с упругим шарниром // УСиМ. – 2001. – № 5. – С. 3–10.

Зинченко В.П. Обобщенный метод расчета аэродинамических весов консольного типа // УСиМ. – № 6, 2001. – С. 9 – 16.

Горлин С.М., Слезингер И.И. Аэромеханические измерения. – М.: Наука, 1964. – 720 с.

Зінченко В.П., Зінченко Н.П., Муха І.П. Розра-хунок вимірювального блока внутрішньомодельних тензометричних ваг у середовищі MathCAD / Вісн. НАУ, 2002. – №2 (13). – С. 183–192.

Зінченко В.П. Методологія проектування первинних джерел інформації// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. – № 5. – С. 69 – 82.

Зінченко В.П., Зінченко Н.П. Математичне моделювання первинних джерел інформації з застосуванням програмної системи STATISTICA // Вісник НАУ. – № 4(15), 2002. – С. 132–143.

Зинченко В.П., Радченко С.Г., Зинченко Н.П. Метод расчета эластичности весовых элементов с упругим шарниром // Вісн. НАУ, 2001. – № 3(10). – С. 99–108.

Зінченко В.П., Зінченко Н.П. Методика проектування внутрішньомодельних тензовагів // Вестн. НТУУ “КПИ”: Машиностроение. – 1999. – Вып. № 34. – С. 319–328.

Зинченко В. П., Радченко С.Г., Зинченко Н.П. Методика расчета шестикомпонентных тензометрических аэродинамических весов // Праці ін-ту електродинаміки НАН України. – К.: ІЕД НАН України, 2001. –С. 108–115.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ