Розробка економічних механізмів регулювання стану навколишнього природного середовища при авіатранспортних процесах

А. И. Запорожец

Анотація


Відсутність ефективних економічних регуляторів при здійсненні процесу охорони навколишнього природного середовища є одним із чинників серйозного відставання національної екологічної політики. Задача економічних механізмів — забезпечення екологічної зацікавленості та мотивації у природоспоживачів до реалізації ними природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності. Найбільш актуальними є питання плати за забруднення середовища, за використання природних ресурсів та грошові стягнення (компенсаційні розрахунки) за порушення екологічних норм та правил

Посилання


Черкас О.І. Державне регулювання природокористування в умовах ринку. - К.: Інститут державного управління та самоврядування, 1994. - 56 с.

Методика визначення тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за

забруднення навколишнього природного середовища України // Нормативно-методические документы по вопросам экологической безопасности и контролю вредных выбросов на предприятиях. - К.: Минприроды Украины, 1992. - С.25-38.

Богданчиков A.JI. Метод расчета количества вредных выбросов в атмосферу автомобильным транспортом // Повышение качества технического обслуживания и ремонта автомобилей. - М.: МАДИ, 1988. - С. 47 - 60.

Запорожец А.И. Разработка экономических механизмов регулирования состояния окружающей природной среды при авиатранспортных процессах // Обеспечение безопасности полетов в новых экономических условиях: Материалы МНТК, - К.: КМУГА, 1997,- С. 330-333.

Zaporozhets О., Chumak О. Models and methods for aircraft emission inventories // Global Atmospheric Effects of Aviation, Int. Symposium, Virginia

Beach, April 1998. - P . 15-16.

Запорожец О.І. Розробка методик розрахунку викидів шкідливих речовин і

забруднення атмосферного повітря в районі аеропорту цивільної авіації // Обеспечение безопасности полетов в новых экономических условиях: Материалы МНТК. - К.: КМУГА, т і - с, 333-336.

Заявление Совета договаривающимся государствам относительно аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание. - Монреаль: ИКАО: Док. 9082/4. Изд. 4, 1992.-234 с.

Environmental protection. Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation. Engine Emission. - Montreal: ICAO. - Vol. 2, 1993. - 89 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ