Програмний комплекс моделювання та обробки сигналів

І. Г. Прокопенко, K. I. Прокопенко

Анотація


Розроблений апаратно-програмний комплекс для реєстрації, моделювання і обробки сигналів у звуковому діапазоні. Наведено структуру описано множину алгоритмів моделювання і обробки сигналів. З метою збільшення швидкості обробки запропоновано використання базисних функцій Хаара для корекції частотного спектру сигналів. Розглянуті порівняльні характеристики алгоритмів швидкої трансформації Фур'є та розкладення за базисними функціями Хаара

Посилання


Ахмед, Рао. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов /Пер. с англ. Т.Э.Кренкеля. Под ред. И.Б.Фоменко. - М.: Связь, 1980. - 280 с.

Шрюфер Е. Обробка сигналів : цифрова обробка дискретизованих сигналів : Підручник/За ред. В.П.Бабака. - К.:Либідь, 1992. - 296 с.

Буч Г. Объектно-ориентированое программирование с примерами применения /Пер. с англ. -М: Конкорд, 1992. - 519 с.

Сейдж Э., Меле Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении /Пер. с англ; Под ред проф. Б.Р.Левина. - М.:Связь, 1976. - 496 с.

Прокопенко I.Г., Корнільєв Е.А. Тарасенко С.А. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ: Конспект лекцій. - К. : КМУЦА, 1992. - 68 с.

Прокопенко Ї.Г. Методи і засоби обробки сигналів. Оцінювання параметрів сумішей сигналів і завад: Навчальний посібник. - К.: КМУЦА, 1998. - 92 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ