ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТОХАСТИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ВІДБИТТЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

І.Ф. Бойко

Анотація


 Розглянуто опис відбиття радіолокаційних сигналів від розподілених об’єктів, зокрема, по-верхні землі (води), із використанням моделі лінійних випадкових процесів. Отримано аналітичні вирази для знаходження характеристичної функції  таких  сигналів,  їх математичного сподівання та кореляційної функції.

Посилання


Марченко Б.Г. Метод стохастических интегральных представлений и его приложения в радиотехнике. – К.: Наук. думка, 1973. – 192 с.

Фельдман Ю.И., Мандуровский И.А. Теория флуктуаций локационных сигналов, от-раженных распределенными целями. – М.: Радио и связь, 1988. – 272 с.

Теоретические основы радиолокации /Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Сов. радио, 1970. –560 с.

Лукач Е. Характеристические функции. – М.: Наука, 1979. – 424 с.

Бойко І.Ф., Марченко Б.Г. Ортогональні сто-хастичні функціонали в теорії нелінійних радіотехнічних кіл //Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. Тернопіль: ТДТУ, 1997. – Т. 2; Ч. 2. – С. 5–12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ