НЕГЭНТРОПИЙНЫЙ ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИИ В ГЕОФИЗИКЕ

Н. Бахова

Анотація


Розглянуто екологічні функції літосфери. Проаналізовано особливості впливу геофізичних
полів літосфери природного й техногенного походження на стан біосфери та здоров’я
людини. Освітлено фундаментальну проблему зменшення негативної ентропії, необхідної
для життєдіяльності всього живого на Землі. Поставлено завдання вивчення особливостей
інформаційної взаємодії геологічного середовища та біоти. Вивчено зв’язок між фізичною
ентропією та інформацією. Показано можливості й труднощі застосування основ теорії
інформації до наук про Землю. Запропоновано інформаційну модель замкнутої живої
системи та правила інформаційного захисту на клітинному рівні

Ключові слова


інформаційне забруднення; літосфера; негентропія; теорія інформації

Посилання


Трифонов В.Г. Геодинамика и история

цивилизаций / В.Г. Трифонов, А.С. Караха-

нян. – М.: Наука, 2004. – 668 с.

Трофимов В.Т. Экологическая геоло-

гия: учеб. для вузов / В.Т. Трофимов,

Д.Г. Зилинг. – М.: Геоинформмарк, 2002. –

с.

Виноградов Б.В. Примеры связи

растительности и почв с новейшей

тектоникой / Б.В.Виноградов // Ботаниче-

ский журнал. – 1955. – № 6. –

С. 837–844.

Бриллюэн Л. Наука и теория информа-

ции / Л. Бриллюэн. – М.: Гос. изд-во физ.-

мат. лит., 1960. – 392 с.

Шеннон К. Работы по теории информа-

ции и кибернетике / К. Шеннон. –

М.: Изд-во иностранной лит., 1963. –

с.

Шредингер Э. Что такое жизнь? /

Э.Шредингер. – М.; Ижевск: Научно-

издательский центр «Регулярная и

хаотическая динамика», 2002. –

с.

Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре. –

М.: Наука, 1990. – 735 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ