Моделі атмосферної турбулентності в задачах дистанційного зондування хмар і опадів

Ф. И. Яновский, Я. С. Храисат

Анотація


Виконано аналіз впливу форми вихідного енергетичного спектра турбулентності на спектр швидкостей частинок хмар і опадів, що являються розсіювачами електромагнітного поля і рухаються під впливом цієї турбулентності. Розглянуто можливі відхилення спектра турбулентності від моделі Колмогорова-Обухова. Оскільки спектр швидкостей руху розсіювачів є джерелом доплерівського спектра, що вимірюється метеорологічними радіолокаторами, то отримані результати необхідно враховувати як при побудові моделей сигналів, відбитих від турбулізованих метеооб'єктів, так і при інтерпретації даних дистанційного зондування хмар і опадів доплерівськими радіолокаторами

Посилання


Яновский Ф.И. Моделирование процессов взаимодействия радиолокационного сигнала с турбулизированным метеорологическим объектом / Вюник КМУЦА: Сб. науч. тр. -К.: КМУГА. - 1998.-№ 1,-С. 122-133.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ