ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ ЗАБРУДНЕННІ В СХИЛОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

Ю. Кутлахмедов, І. Матвєєва, В. Петрусенко

Анотація


Проведено оцінку колективної дози та радіаційних ризиків для населення, що використовує схилові екосистеми. Зроблено розрахунок очікуваних збитків від дозових навантажень, оцінку колективних та індивідуальних ризиків і збитків

Ключові слова


індивідуальний збиток; індивідуальний ризик; камерні моделі; колективний збиток; колективний ризик; страховий захист населення; схилові екосистеми

Посилання


Ядерне законодавство: зб. нормативно-

правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). –

-ге вид., перероб. та доп. / Уклад.: Г.І. Ба-

люк та ін.; заг. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.:

ІнЮре, 1999. – 647 с.

Петрусенко В.П. Оцінка і прогноз роз-

поділу радіонуклідів у типовій екосистемі

схилів для ландшафтів України / В.П. Петру-

сенко, Ю.О. Кутлахмедов // Вісник НАУ. –

– № 2. – С. 134–136.

Сынзыныс Б.И. Экологический риск:

учеб. пособие для вузов / Б.И. Сынзыныс,

Е.Н. Тянтова, О.П. Мелехова / под ред.

Г.В. Козьмина. – М.: Логос, 2005. – 168 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ