Eлектровідновлення аліфатичних альдегідів на алюмінієвому катоді

Volodymyr Ledovskykh, Oleksandr Davydenko

Анотація


Наведено результати по дослідження відновлення альдегідів аліфатичного ряду на алюмінії у водно-спиртових розчинах. Показано, що відносно висока перенапруга водню на алюмінієвому катоді сприяє ефективному перебігу процесів перетворення карбонільних сполук у відповідні насичені і ненасичені вуглеводні, причому вихід насичених продуктів електролізу зростає зі збільшенням від’ємних значень робочого потенціалу катода. За даними електролізів при контрольованому потенціалі процеси відбуваються швидко з високим виходом продуктів, що робить їх перспективними для регенерації відпрацьованих окиснених моторних нафтових олив.

Ключові слова


вуглеводні; електровідновлення; карбонільні сполуки; окиснення; олива; регенерація; сульфатно-кислий водно-спиртовий розчин; хроматографія

Посилання


Venzel S.V. 1979. The use of lubricating oil in engines of internal burning. Moscow, “Chemistry”. 240 p. (in Russian).

Shashkin, P.I.; Bri, I.V. 1970. Regeneration of waste petroleum oils. Moscow, “Chemistry”. 303 р. (in Russian).

Gruze W.A., Stevens D.R. 1964. Technology of processing of oil: theoretical bases / Ed. Fingruta, I.Y. – Leningrad, “Chemistry”. 606 p. (in Russian).

Antropov L.I. 1993. Theoretical еlectrochemistry. Kyiv. Lybed. – 542 p. (in Ukrainian).

Ledovskykh V.M., Davydenko O.M., Rogova E.O. 2014. Cathode reduction of aliphatic aldehydes on cadmium electrode for regeneration of used motor oils. Proceedings of the National Aviation University. N 3. – С. 93-97(in English).

Tomilov A.P., Mayranovsky S.G., Fioshin M.J, Smirnov V.A. 1968. Electrochemistry of organic compounds. Leningrad, “Chemistry”. 592 p. (in Russian).

Beizer M., Lunda H. (eds.). 1988. Organic electrochemistry. Book. 1. Trans. with Eng. / Ed. V.A. Petrosyan, L.G. Feoktistov. M.: Chemistry. 496 p. (in Russian).

Lund H., Hammerich O. (eds.). 2001. Organic Electrochemistry. 4th ed., rev. and exp. Dekker. 1406 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ