Еколого-організаційні аспекти оренди сільськогосподарських земель в Україні

Tetiana Kozlova, Darya Syvyck

Анотація


Досліджено екологічні та організаційні проблеми оренди земель сільськогосподарського призначення. Зазначено, що за відсутності повноцінного ринку земель орендні відносини зайняли в Україні домінуючу позицію в сільському господарстві. Визначено, що розвиток орендних земельних відносин має бути зосереджений у напрямі формування конкурентного орендного середовища, встановлення оптимального рівня
орендної плати, форм її виплати, термінів оренди та раціонального використання орендованих земель. Окреслено коло пріоритетів державної земельної політики в питаннях оренди земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано на законодавчому рівні посилити контроль за використанням орендованих земель, запровадити екологічний аудит сільськогосподарського землекористування з метою мінімізації негативного впливу на земельні ресурси, розробити дієві механізми раціонального використання угідь, запровадити обов’язкове агрохімічне обстеження ґрунтів до і після оренди земель, ввести належне стимулювання власників і користувачів задля покращення якісних характеристик ґрунтів.

Ключові слова


договір оренди; землекористування; земельна частка (пай); орендодавець; оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення; орендна плата

Посилання


Vernygora M. Lease agricultural land - is it possible balance of interests? – 2013. – Available from Internet: http://cure.org.ua/ua/novini/orendaslskogospodarskoi.html

Bredikhin O.O. Economic aspects of the control of the preservation of soil fertility in the lease of land shares (shares) [electronic resource]. – 2012. – Mode of access: http://zsu.org.ua/oleksandrbredikhin.

Dankevich A.E. Problems and prospects of roscrolls lease of land relations in agriculture // Land management and cadastre. – 2004. – № 1-2. – P. 88-92.

The economic prerequisites for the for-mation of land lease in the implementation of national regional policy / O.M. Martin // Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology name of S.Z. Gzhytsky: collection of scientifik works. – 2007. – Vol 9. – Part 2. – № 4 (35). – P. 172-175.

Pankiv Z.P. The land rental market in Lviv region / Z.P. Pankiv, V.I. Pyazynyak // Bulletin of Lviv. state. agrarian. Univ: Land planning and cadastre. – 2008. – № 11. – P. 187-193.

Tretiak A.M. Financial regulation of use and protection of agricultural land in the market turnover / A.M. Tretiak // Economy APC. – 2007. – № 5. – P. 52-56.

Fedorov M.M. The transformation of land relations to market conditions / M.M. Fedorov // Economy APC. – 2009. – № 3. – P. 4-18.

Shebanin O.V. Lease land relations: present situation and main directions of improvement / O.V. Shebanin // Housekeeper APC. – 2008. – № 7. – P. 7-13.

Yukhimenko O.M. The development of leasing relations in the agricultural sector / O.M. Yukhimenko // Economy APC. – 2010. – № 1. – P. 18-21.

Tretiak A.M. Administration of Land resur dumplings / A.M. Tretiak, O.S. Dorosh. – Kyiv: LLC "TSZRU", 2006. – 462 p.

Information about the results of Derzhzemahentstva Ukraine and its territorial bodies to bers by 2013. [Electronic resource]. – Available from Internet: http://land.gov.ua/zvitnist/statystyka. html.

Semeryak Y.A. Lease land relations in the agricultural sector and areas of improvement / Y.A. Semeryak, M.G. Moscow // Scientific Bulletin NLTU Ukraine. – 2010. – № 20.13. – P. 247-253.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ