УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНЕТИКА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОШАРОВОГО ОСЕРДЯ

В. Чемерис, І. Бородій

Анотація


Досліджено дифузію електромагнітного поля за допомогою математичного
моделювання в одновимірному наближенні з урахуванням кривої намагнічування
феромагнетика. Виведено умови подібності для моделювання пакетів, шихтованих
пластинами мікронної товщини за допомогою числових моделей, значно збільшених за
розмірами. Виконано моделювання процесу намагнічування осердя лінійно зростаючим
струмом намагнічування. Показано, що при невідповідності між тривалістю імпульсного
струму, з одного боку, та швидкістю дифузії поля та розмірами осердя, з іншого боку,
розподіл магнітного потоку в перерізі осердя може бути суттєво нерівномірним

Ключові слова


аморфний феромагнетик; анізотропна модель; багатошарове осердя індуктора; дифузія імпульсного електромагнітного поля; еквівалентні параметри; зміна товщини шарів; крива намагнічування; математичне моделювання; розподіл магнітного поля

Посилання


Chemerys V.T. Diffusion of

Electromagnetic Field Into the Core of Inductor

at Induction Accelerator of Electrons /

V.T. Chemerys, I.O. Borodiy // Proceedings of

NAU. – 2008. – № 2. – Р. 44–51.

Властивості сплавів Metglas. – Режим

доступу: http://www.metglas.com.

Чапля Є.Я. Математичне моделювання

дифузійних процесів у випадкових і регу-

лярних структурах / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чер-

нуха. – К.: Наук. думка, 2009. – 302 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ