ДИНАМІЧНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕРЖАННЯ ТА ОБМІНУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

Ю. Авер’янова, Ф. Яновський

Анотація


Розглянуто перспективні напрямки розвитку технічних засобів для одержання більш
надійної, достовірної та деталізованої інформації стосовно метеоумов за маршрутом
польоту для ефективної роботи глобальної мережі одержання та розповсюдження
інформації. Розроблено структурну схему глобальної мережі. Особливу увагу приділено
використанню повітряних кораблів як динамічних елементів для одержання та обміну
метеорологічними даними

Ключові слова


автоматичні системи спостереження; безпека польотів; бортові системи спостереження; вулканічний попіл; град; метеорологічна інформація; обледеніння повітряних кораблів; турбулентність; ADS-B

Посилання


Automated Surface Observing System

(ASOS), 1999. – Режим доступу:

http://www.weather.gov./ost/asostech.html.

Europes‘s Meteorological Satellite

Organization. – Режим доступу:

http://www.eumetsat.de.

http://www.noaa.gov.

Global Observing System. – Режим

доступу: www.wmo.ch/web/www/OSY.GOS.

html.

Яновский Ф.И. Анализ возможностей

повышения информативности наблюдений

за атмосферным электричеством / Ф.И. Яно-

вский, Б.Е. Фишман // 4-й Всесоюзный сим-

позиум по атмосферному электричеству: те-

зисы докладов. – Нальчик, 1990. –

С. 23–24.

Яновский Ф.И. Концепция единой се-

ти наблюдений атмосферного электричества

и опасных метеоявлений. Пассивная радио-

локация гроз: доклад / Ф.И. Яновский //

Научный совет АН СССР по проблеме «Ста-

тистическая радиофизика». – Рига: Преп-

ринт, 1990. – C. 1–10.

Automated Depentment Surveillance:

Aircraft Position and Weather data // Proc. of

Tirrhenian International Workshop on Digital

Communications. Enhanced Surveillance of

Aircrafts and Vehicle (ESAV’08), Island of

Capri, 2008. – P. 132–137.

Darr S. Safer Systems: A NextGen

Aviation Safety Strategic Goal / S. Darr,

W. Ricks, K.A. Lemos // IEEE Aerospace and

Electronic SYSTEMS Magazine. – June 2010. –

Vol. 25, N 6. – Р. 9–14.

Major Contractfor ADS-B Weather

System, Safety and Technology

Trends, Monday, March, 31, 2008. –

Режим доступу: http//:

www.aviationtoday.com/asw/categoris/military/

html.

Yanovsky F. New Concept of

Multifunctional Weather Radar / F. Yanovsky,

Yu. Averyanova // Proceedings of Interational

Radar Symposium (IRS 2009). 09-11

September, 2009. – Hamburg, Germany. –

Р. 449–455.

Браун І. Н. Аналіз даних експеримен-

тальних досліджень поляризаційних параме-

трів радіолокаторів для безпечної навігації в

умовах граду / І. Н. Браун, Ф.Й. Яновський. –

Вісник НАУ, 2005. – № 1. – С. 55–59.

Авер‘янова Ю.А. Концепція застосу-

вання поляризаційно-чутливих антен для ло-

кації об‘єктів нестабільної форми /

Ю.А. Авер‘янова, А.А. Аверьянов,

Ф.И. Яновський // Вісник НАУ. – 2011. –

№ 1. – С. 27–33.

Marzano F.S. Meteorological

Characterization of Microwave Radar

Reflectivity Due to Volcanic Ash Clouds /

F.S. Marzano, G. Vulpiani, W.I. Rose // IEEE

Transactions on Geoscience and Remote

Sensing, February 2006. – Vol. 44, N 2. –

Р. 313–327.

ESA Earth Observation Mission Science

Division, University of Munich, Meteorological

Institute, 2010, Website. – Режим доступу:

http://www.esa.int/esaLP/SEMJTTF098G_inde

x_0.html

Yanovsky F. Specified for Air Safaty,

Monitoring Atmospheric Phenomena Including

the Volcano Dust / F. Yanovsky // Proceedings

of Interational Radar Symposium (IRS 2010),

-18 June, 2010. – Vilnius, Lithuania. – Р. 2–6.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ