Оцінка екологічних ризиків загрози здоров’ю людини при впливі безпорогових токсикантів

Valentyna Petrusenko

Анотація


У статті розглянуто важливу проблему екологічної небезпеки – кількісний підрахунок впливу безпорогових токсикантів на людину у вигляді ризиків. Основними забруднювачами були вибрані вінілхлорид, миш’як, діоксини. На основі визначення індексу небезпеки були підраховані відповідні ризики. Для комплексного підходу визначення екологічної небезпеки було застосовано адитивну модель обчислення ризиків, котра є
зручним інструментом для визначення ступеня небезпеки. При цьому в роботі було використано явище синергізму, яке може значно впливати на величину відповідних ризиків. Розглянуто різні види синергізму, які впливають на величини ризиків шкідливого впливу вибраних безпорогових полютантів. Цей вплив було подано через числові значення коефіцієнтів синергізму. Було розглянуто ситуації як незначного синергізму, так і досить реального. Значення ризиків у цих випадках суттєво відрізняються один від одного. Такий спосіб
обчислення величин ризиків дає можливість адекватно оцінити ступінь небезпеки впливу деяких канцерогенів на здоров’я людини.

Ключові слова


безпорогова модель; канцероген; комбінований вплив; ризик; синергізм

Посилання


Bashkin V. N. Environmental Risks: the calculation, management and insurance. – M. : Higher. wk., 2007. – 360 p. (In Russian).

Vaganov P. A. How to calculate the risk of health hazard due to pollution contamination of environment. – SPb. : Publishing House, St. Petersburg. University Press, 2008. – 129 p. (In Russian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ