АНАЛІЗ ЗАХОПЛЮВАННЯ РАДІОСИГНАЛУ ДИСКРЕТНИМ СТЕЖНИМ ВИМІРЮВАЧЕМ З ФІЛЬТРОМ ОЦІНЮВАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

С. Шматок, О. Шматок, А. Петренко

Анотація


Досліджено режим захоплювання радіосигналу на автоматичне супроводження при дії
випадкових збурень та завад у нелінійних стохастичних дискретних стежних вимірювачах із
фільтрами оцінювання другого порядку. Вимірювач описано двома стохастичними
різницевими рівняннями. Математичну модель у координатах математичне
сподівання та дисперсія похибки оцінювання параметрів радіосигналів складено з п’яти осе-
реднених різницевих рівнянь. Отримано переріз фазового портрету системи.
Розраховано області, які дозволяють визначити умови виникнення зриву стеження за
корисним сигналом

Ключові слова


неенергетичні параметри радіосигналу; нелінійний дискретний стежний вимірювач; область захоплення; процес захоплення; похибка оцінювання; фазова площина

Посилання


Шахгидьдян В.В. Системы фазовой ав-

топодстройки частоты. – 2-е изд., доп. /

В.В. Шахгидьдян, А.А. Ляховкин. – М.: Связь,

– 448 с.

Ван Трис Г. Теория нелинейной моду-

ляции. Т. 2 / пер. с англ. / под ред.

В.Т. Горяйнова. – М.: Сов. радио, 1975. –

с.

Сигалов Г.Г. Основы теории дискрет-

ных систем управления / Г.Г. Сигалов,

Л.С. Мадорский / под ред. Г.Г. Сигалова. –

Минск: «Вышэйшая школа»,1973.

Шматок С.О. Математична модель

дискретної стохастичної нелінійної системи

вимірювання частоти / С.О. Шматок,

О.С. Шматок, А.Б. Петренко // Зб. наук. пр. –

Житомир.: ЖВІ НАУ ім. С.П. Корольова. –

– Вип. 12. – С. 18–26.

Шматок С.О. Область захоплення дис-

кретної стохастичної радіоелектронної слід-

куючої системи / С.О. Шматок, О.С. Шма-

ток, А.Б. Петренко // Сучасні проблеми

електроенерготехніки та автоматики: тез.

доп. заг. унів. наук.-техн. конф. молодих

учених, аспірантів і студентів. – К.: Політех-

ніка, 2007. – C. 44–48.

Баранов О.А. Нелінійна стохастична

динаміка фільтрів оцінювання: захоплення

та розподіл сигналів / О.А. Баранов, І.П. Лі-

совий, С.О. Шматок. – К.: Радіоаматор,

– 217с.

Шматок С.О. Області захоплення дис-

кретних стохастичних слідкуючих вимірю-

вачів неенергетичних параметрів радіосиг-

налів / С.О. Шматок, О.С. Шматок,

А.Б. Петренко // Вісник НАУ. – 2008. –

№ 3 (36). – С. 183–188.

Шматок С.А. ОАУ систем РЭС /

С.А. Шматок. – Житомир: ЖВУРЭ,

– 178 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ