Оцінка точності метрологічних характеристик апаратних засобів оцінки спектральних складових сигналів

Volodymyr Kharchenko, Vitaliy Larin, Iana Savitskaya

Анотація


Розглянуто кількісну оцінку показників точності метрологічних характеристик апаратних засобів, використання якихдозволяє автоматично враховувати сумарну складову випадкової похибки вимірювання спектру сигналу. Показано, якза умови зведення основних показників похибок апаратних засобів до рівня незначущих у процесі їх настроюваннязабезпечується достовірність ідентифікації спектральних складових сигналів у реальному часі. Наведено алгоритмрозрахунку точності настроювання частоти опорного генератора, що реалізує методику визначення похибкивимірювання спектру сканувальним приймачем та забезпечує метаевристичне керування об’єктом.

Ключові слова


алгоритм розрахунку точності; вектор похибки; оцінка точності вимірювання; приймально- підсилювальний тракт; середньоквадратичне відхилення; сканувальний приймач

Посилання


Afonskii, A.A.; Diakonov, V.P Digital

analyzers of signal spectrum and logic. Moscow,

Solon-Press. 2009. – 247 p. (in Russian).

Ishanin, G.G.; Pankov, E.D.; Andreev, A.L.

Sources and receivers of interference Moscow, Mir,

– 240 p. (in Russian).

Ivaniuka, I.D.; Ribalka, V.I.; Rudomina-

Desiatska, I.A. The elements of theory of

probabilities and mathematic statistic. Kyiv, Slovo.

– 272 p. (in Ukrainian).

Kharchenko, I.A.; Larin, V.U.; Savitskaya,

V.P. The methodics of signal type identification

accuracy with hardware tools. Proceeding of the

National Aviation University. Kyiv, National

Aviation University. 2014. Vol. 3. – P. 42-48.

Mazda, F.F. Electronic instruments and

measurement techniques. Moscow, Mir. 1990. – 535 p.

(in Russian).

Neganov, V.A.; Yarovoi, G.P. The theory and

application of VHF devises.Moscow , Radio i sviaz.

– 720 p. (in Russian).

Shrufer, E.; Babak, V.P. Signal processing:

digital processing of discrete signals. Kyiv, Libed.

– 216 p. (in Ukrainian).

Vasin, V.A.; Vlasov, I.B.; Egorov, U.M.

Information technology in radiotechnique systems.

Moscow,MGTU Bauman. 2003. – 672 p. (in Russian).

Ventcel, E.S.; Ovcharov, L.A. The theory of

random processes and its engineering applications.

Moscow, Nauka. 1991. – 384 p. (in Russian).

Volodarskii, E.T.; Kosheva, L.O. Statistical

data processing. Kyiv, National Aviation University.

– 308 p. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ