Катодне відновлення аліфатичних альдегідів на кадмієвому електроді для регенерації відпрацьованих моторних олив

Volodymyr Ledovskykh, Oleksandr Davydenko, Eugenia Rogova

Анотація


Наведено результати досліджень електровідновлення аліфатичних альдегідів як продуктів окиснення моторнихолив на кадмієвому катоді в сульфатно-кислому водно-спиртовому середовищі. Потенціостатичнимиполяризаційними вимірюваннями визначенo дифузійний механізм катодного процесу та умови його перебігу.Електролізом розчину альдегіду при контрольованому потенціалі показано, що катодний процес відновленняперебігає швидко з глибоким перетворенням вихідної речовини. Хроматографічним аналізом виявлено основніпродукти електровідновлення альдегіду – відповідний спирт та вуглеводень. Висунуто припущення щодоутворення сполук типу пінакону

Ключові слова


альдегіди; вуглеводні; електровідновлення; карбонільні сполуки; окиснення; олива; регенерація; сульфатно-кислий водно-спиртовий розчин; хроматографія

Посилання


Antropov, L. I. Theoretical еlectrochemistry. Kyiv, Lybed. 1993. 542 p. (in Ukrainian).

Chayka, O.G.; Chayka, Y.A.. Comparative analysis of methods for purification used oils in Ukraine and outside. Proceedings Scientifical works. Lviv, Lviv Polytechnic. 2009. P. 224 – 228 (in Ukrainian).

Chayka, O.G.; Kovalchuk, O.Z.; Chayka Y.A. Monitoring the formation of waste oils. Proceedings Scientifical works. Lviv, Lviv Polytechnic. 2009. P. 221-224 (in Ukrainian).

Gureev, A. A.; Fuks, I.G.; Lashhy, V.L.. Himmotology. Moscow, Chemistry. 1986. 368 p. (in Russian).

Ivanov, K. I. Іntermediates products and intermediate auto-oxidation reactions of hydrocarbons. Moscow, Gostoptekhizdat. 1949. 246 р. (in Russian).

Nogaret, S.D.; Dzhuvet, R.S. Gas-liquid chromatography. Theory and Practice. Leningrad, Nedra. 1966. 472 р. (in Russian).

Rakin, J.F.; Samuylov, A.V. Change the engine oil characteristics in service, of automotive engines. Proceedings of the Institute of SKHPR NovSU. 2006. Vol. 1. 302 р. (in Russian).

Rybakov, K.V.; Kovalenko, V.P. Regeneration of used oils and their reuse. Survey information. Moscow, AgroNIITEIITO. 1989. 86 р. (in Russian). [9] Shashkin, P.I.; Bri, I.V. Regeneration of waste petroleum oils. Moscow, Chemistry. 1970. 303 р. (in Russian).

Shkolnikov, V.M.; Gordukalov, A.A.; Yuzefovich, V.I.; Petrosova, M.A. Analysis of foreign approaches to the problem of disposing of waste oil. World of oil products. 2004. N 1. P. 36-39 (in Russian).

Tomilov, A.P.; Mayranovsky, S.G.; Fioshin, M.J.; Smirnov, V.A. Electrochemistry of organic compounds. Leningrad, Chemistry 1968. 592 p. (in Russian).

Venzel, S.V.. The use of lubricating oil in engines of internal burning. Moscow, Chemistry. 1979. 240 p. (in Russian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ