КОРЕЛЯЦІЯ БЕЗПЕКИ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ З РІВНЕМ МОВНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ

В. Харченко, Ю. Зайцев, С. Рудас, Г. Аргунов

Анотація


Розглянуто основу функціонування системи керування повітряним рухом,  інформа-ційні потоки та елемент контуру системи – диспетчер радіолокаційного контролю. На-ведено один з аспектів вирішення проблеми оптимізації процесів керування повітрянимрухом – дослідженні мовнослухового каналу диспетчера системи керування повітрянимрухом та мовної взаємодії, пов’язаною з характеристиками мови спілкування. Показано, що ефективність і працездатність мовнослухового каналу безпосередньо залежить відможливості одержання прогнозу на кожному етапі керування, можливості діяти в умо-вах невизначеності. Саме ці дві властивості характеризують параметрі елементів керу-вання. Така взаємодія дозволяє вирішувати завдання планування і керування польотів ускладних умовах

Ключові слова


диспетчер; інформаційні потоки; мовна взаємодія; психолінгвістичні можливості

Посилання


Правила ведення радіотелефонного

зв’язку та фразеології радіообміну в повіт-

ряному просторі Украйни / Наказ Мініс-

терства транспорту України від 10.06.2004,

№ 486 // ОВУ. – 2004. – Ч. 2. – № 28. –

С. 482 – 540.

UNIGEN – universal language of aviation/

W.R. Francs, J. Sontindem, I. Maylor et

al. // Aviation space and environment medicine.

– 1980. – Vol. 51, No 4. – P. 334–349.

Медведєва Л. Англійська мова. Фонети-

ка. Граматика. Лексика. Тематичні тексти,

вправи. Тести. Ключи: навч. посіб. / Л. Медве-

дєва, Н. Холден. – К.: Дніпро, 2003. – 352 с.

www.aviaenglish.ru/articles/article_4/.

Организация управления воздушным

движением / Г.А. Крыжановский, Ю.П. Дары-

мов, В.И. Алешин и др. // под ред. Г.А. Кры-

жановского – М.: Транспорт, 1988 – 263 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ