Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту DVB-T2

Leonid Sibruk, Alexander Basansky, Denis Bondarenko

Анотація


Розглянуто принцип дії цифрового телебачення стандарту DVB-T2, яке впроваджується в Україні. Проаналізовано моніторинг радіовипромінювань. Показано, що відповідність між займаною шириною смуги частот за -методом та рівнем X dB можна знайти за експериментальними данними або внесенням зміни до CSP для отримання реальної ширини схилів спектра випромінювання. Як один із засобів для досягнення вказаної мети проведено математичне моделювання поля випромінювання розглядається. Під час моделювання як базис використано платформу CSP. Отримано спектри на виході каналу поширення з Гаусівським шумом, Райсівського та Релеєвського каналів. Описано, що параметри каналів, які використовувалися для моделювання, призводять до неприпустимих спотворень спектрів. Зазначено, що під час вимірювань таких спотворень не спостерігається

Ключові слова


займана ширина смуги частот; математичне моделювання; методи вимірювань; радіомоніторинг; стандарт DVB-T2; цифрове телебачення

Посилання


B21C Project D07. Part A. Report on Simulating Chains and Outcomes. 2009. Available from Internet:

Digital Video Broadcasting (DVB). Implementation Guideline for a Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2). DVB Document A133, February 2012. Available from Internet:

ETSI EN 302 755. Digital Video Broadcasting (DVB). Framing structure, channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). V1.3.1. Available from Internet:

Haffender, O. BBC Research White Paper WHP196. DVB-T2. The Common Simulation Platform. Available from Internet:

Marshall, P. 2005. Digital Television Project. Provision of Technical Assistance. Issue 1.1, March. Available from Internet:

Recommendation ITU-R SM.443-4. Bandwidth measurement at monitoring stations.

Recommendation ITU-R SM.1138. Determination of necessary bandwidths including examples for their calculation and associated examples for the designation of emissions.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ