ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРІВ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ

О. М. Васілевський

Анотація


Досліджено статичні метрологічні характеристики засобу вимірювання моменту інерції роторів елек-тромоторів на основі отриманих розкладанням у ряд Тейлора функції перетворення аналітичних виразів, що описують чутливість, номінальну функцію перетворення, функції коефіцієнтів впливу впливових величин та швидкостей їх зміни, адитивну і мультиплікативну похибки. Отриманo аналітичні вирази основних статичних характеристик, які дозволяють синтезувати засоби вимірювання моменту інерції з нормованими метроло-гічними характеристиками

Ключові слова


адитивна похибка; момент інерції; мультиплікативна похибка; статична характеристика; чутливість

Посилання


Васілевський О.М. Засіб вимірювання динамічного моменту електромоторів та аналіз його точності / О.М. Васілевський // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012.  № 73. – С. 52–56.

Потапов Л.А. Измерение вращающихся моментов и скоростей вращения микроэлектро-двигателей / Л.А. Потапов, Ф.М. Юферов. – Москва: Энергия, 1976. – 121 с.

References

Vasilevskyi, O.M. 2012. Dynamic moment of inertia meter of electric motors and analysis of its accuracy. Vimiryuvalna tekhnika ta metrologiya. N 73: 52–56 (in Ukrainian)

Potapov, L.A.; Yuferov, F.M. 1976. Measurement of torque and rotational speed of microelectric motor. Moscow, Energiya. 121 p. (in Russian)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ