ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІНЕАРНОЇ АНТЕНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ADS-B ЧИСЛОВИМИ МЕТОДАМИ

В. П. Харченко, Ю. М. Барабанов, А. М. Грехов, Д. І. Терещенко

Анотація


Виконано розрахунки напруженості електромагнітного поля та діаграм спрямованості колінеарної антени на основі методу моментів з використанням двох програмних комплексів. Після порівняння зазначено високий рівень збіжності результатів. Побудовано зразок антени, яка використовується в діючій системі для приймання ADS-B сигналів бортових відповідачів літаків.


Ключові слова


діаграма спрямованості; колінеарна антена; метод моментів; напруженість електромагнітного поля; система інтегральних рівнянь; система для приймання ADS-B сигналів; спостереження за повітряним рухом

Посилання


Вычислительные методы в электродинамике / под ред. Р. Митры. – Москва: Мир, 1977. – 488 с.

Гончаренко И.В. Антенны КВ и УКВ. Часть IV. Направленные антенны КВ: синфазного и продольного излучения / И.В. Гончаренко. – Москва: ИП РадиоСофт, 2007. – 256 с.

Математичне моделювання впливу металевих конструкцій на характеристики вимірювальних антен: звіт про науково-дослідну роботу. № 006-ДБ01-03. – К.: Національний авіаційний університет, 2003. – 86 с.

Поле штирової антени, встановленої на корпусі літака / Ю.М. Барабанов, В.О. Іванов, О.А. Моргун, І.І. Чернявський // Електроніка та системи управління. – 2007. – № 3 (13). – С. 8895.

CASCADE | EUROCONTROL [Електронний ресурс]. – 04.02.2013 – Режим доступу: http://www.eurocontrol.int/surveillance/cascade

Calculation methods in electrodynamics. 1977. Ed. R. Mitra. Moscow, Mir. 488 p. (in Russian).

Goncharenko, I.V. 2007. Antenna HF and VHF. Part IV. Directional HF antennas: in-phase and longitudinal radiation. Мoscow, IP RadioSoft. 256 p. (in Russian).

Mathematical modeling of metal structures for measuring antenna characteristics. 2003. Report on research work. N 006-ДБ01-03. Kyiv, National Aviation University. 86 p. (in Ukrainian).

Barabanov, Yu.M.; Ivanov, V.O.; Morhun, I.I.; Cherniavskyi, O.A. 2007. Field whip antenna mounted on the body of the aircraft. Electronics and control systems. N 3 (13): 8895 (in Ukrainian).

CASCADE | EUROCONTROL [Electronic re-source]. 04.02.2013. Available from Internet:


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ