Багатокритеріальна модель оптимізації технолого-планувального рішення вантажного комплексу аеропорту

Viktoriia Ivannikova

Анотація


 Наведено принципи економіко-математичного моделювання складних технологічних процесів, які протікають у вантажних комплексах аеропортів, щоб, змінюючи вхідні параметри системи, перевіряти технолого-планувальні рішення, які висуваються, та отримувати оптимальні на етапах проектування та експлуатації для ефективного використання капітальних вкладень під час будівництва аеропортів. Розроблено багатокритеріальну економіко-математичну модель для розв’язання задачі оптимізації технолого-планувального рішення всього вантажного комплексу аеропорту, яка включає критерії оптимальності, що характеризують якість функціонування, технічне обладнання і технологію роботи комплексу, та враховує розмір інвестицій, які виділяються на розвиток його технічної інфраструктури. Сформульовано дворівневий алгоритм рішення багатокритеріальної задачі параметризації вантажного комплексу аеропорту.

Ключові слова


вантажний комплекс аеропорту; економіко-математична модель; критерії оптимальності; оптимізація; техніко-технологічні параметри

Посилання


Cook, W.; Cunningham, W.H.; Pulleyblank, W.R.; Schrijver, A. 1998. Combinatorial Optimization. New York, John Wiley & Sons, Inc.

Goncharuk, O.V. 1991. Efficiency of transport and technological systems. Moscow, Science. 357 p. (in Russian).

[Гончарук О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем / О.В. Гончарук. – Москва: Наука, 1991. – 357 с.]

Lashchenykh, O.A.; Kuzkin, O.F. 2006. Methods and models of transportation processes and systems optimization. Zaporizhia, ZNTU. 120 p. (in Ukrainian).

[Лащених О.А. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 120 с.]

Smekhov, A.A. 1998. Marketing models of transport market. Moscow, Transport. 120 p. (in Russian).

[Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка / А.А. Смехов. – Москва: Транспорт, 1998. – 120с.]

Ventsel, E.S. 1998. Probability Theory. Moscow, High School. 576 p. (in Russian).

[Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – Москва: Высшая школа, 1998. – 576 с.].

Yannakakis, M. 1997. Computational complexity. Local Search in Combinatorial Optimization. Ed. by. E.H.L. Aarts and J.K. Lenstra. Chichester, England: J. Willey and Sons: 19-55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ