Експериментальний стенд для дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів

Оleksii Puzik, Gennadii Zaionchkovskyi, Taras Tarasenko

Анотація


 Спроектовано і виготовлено дослідний гідравлічний стенд для вивчення зміни параметрів робочої рідини після впливу гідродинамічної кавітації. Обґрунтовано використання стенда для діагностування паливно-мастильних матеріалів. Проаналізовано зміну спектра кавітаційних коливань тиску.

Ключові слова


експериментальний стенд; кавітаційне витікання; насадок

Посилання


Arzumanov, E.S. 1978. Cavitation in the local hydraulic resistance. Moscow, Energiya. 303 p. (in Russian).

[Арзуманов Э.С. Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях / Э.С. Арзума-нов. - Москва: Энергия, 1978. - 303 с.]

Fedotkin, I.M.; Guly, I.S.; Shapovalyuk, N.I. 1998. Cavitation. Use of cavitation in the industry. Kyiv, Arctur-A. 134 p. (in Russian)

[Федоткин И.М. Кавитация. Использование кавитации в промышленности / И.М. Федоткин, И.С. Гулый, Н.И. Шаповалюк. - Киев: Арктур-А, 1998. - 134 с.]

Instruction of refueling aircraft in civil air transport enterprises of Ukraine. Order 416. 14.06.2006. Kyiv, 2006. 141 p. (in Ukrainian).

[Інструкція з забезпечення заправлення ПС ПММ і ТР в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України // Наказ № 416 від 14.06.2006. – Київ: 2006. – 141 с.]

Patent of Ukraine for useful model 200802124. Method of mixing uncrystallization liquid in jet fuel from freezing water / V.G. Lanetskyy, S.O. Puzik, O.S. Puzik, I.O. Lipko, O.O. Lipko. 10.04.2008, Bull. 7 (in Ukrainian).

[Патент України на корисну модель 200802124. Спосіб змішування протикристалізацій-ної рідини в авіаційному паливі від замерзання води / В.Г. Ланецький, С.О. Пузік, О.С. Пузік, І.О. Ліпко, О.О. Ліпко. 10.04.2008, Бюл. № 7.]

Patent of Ukraine for useful model 200811048. Cavitation multi-dispenser-mixer dissimilar liquids / V.M. Badakh, M.N. Glazkov, V.G. Lanetskyy, V.G. Romanenko. 10.04.2009, Bull. 7 (in Ukrainian).

[Патент України на корисну модель 200811048. Кавітаційний багатопотоковий дозатор-змішувач різнорідних рідин / В.М. Бадах, М.М. Глазков, В.Г. Ланецький, В.Г. Романенко. 10.04.2009, Бюл. № 7.]

Patent of Ukraine for useful model 200802124. Device for a homogeneous mixture unwater-crystallization additive in aviation fuel / V.G. Lanetskyy, S.O. Puzik, O.S. Puzik, I.O. Lipko, O.O. Lipko. 10.11.2008, Bull. 21 (in Ukrainian).

[Патент України на корисну модель 200802124. Пристрій для утворення гомогенної суміші противодокристалізаційної присадки в авіаційному паливі / В.Г. Ланецький, С.О. Пузік, О.С. Пузік, І.О. Ліпко, О.О. Ліпко. 10.11.2008, Бюл. № 21.]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ