Кореляційно-екстремальний принцип виявлення об’єктів на земній поверхні

Maryna Mukhina

Анотація


 Розглянуто особливості виявлення об’єктів шляхом обробки зображень земної поверхні. Показано, що подання в матричній формі дозволяє використати методи спектрального аналізу двовимірних сигналів, зокрема використання швидкого Фур’є перетворення. Проаналізовано наявні методи кореляційно-екстремальної обробки зображень. Зазначено, що саме спектральний метод, зокрема метод фазової кореляції, задовольняє вимоги, що пред’являються до навігаційних задач (працює в режимі реального часу, стійких до шумів та ін.). Запропоновано використання фазової кореляції з додатковим логарифмічно-полярним перетворенням, що усуває чутливість методу до зсувів або спотворень зображення. Визначено, що точність методу виявлення об’єкта зберігається навіть при значних поворотах зображень.

Ключові слова


кореляційно-екстремальний принцип; логарифмічно-полярне перетворення; фазова кореляція

Посилання


Alpatov, B.A.; Babaian, P.V.; Balashov, O.E.; Stepashkin, A.I. 2008. Methods of automatic detection and guidance of objects. Image processing and control. Moscow, Radiotekhnika. 176 p. (in Russian).

[Методы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изображений и управление / Б.А. Алпатов, П.В. Бабаян, О.Е. Балашов, А.И. Степашкин. – Москва: Радиотехника, 2008. – 176 с.]

Baklitskii, V.K.; Bochkarev, A.M.; Musiakov, M.P. 1986. Methods of signal filtering in correlation extremal navigation systems. Edited by V.K. Baklitskii. Moscow, Radio i sviaz. 216 p. (in Russian).

[Баклицкий В.K. Методы фильтрации сигналов в корреляционно-экстремальных системах навигации / В.К. Баклицкий, А.М. Бочкарев, М.П. Мусьяков; под редакцией В.К. Баклицкого. – Москва: Радио и связь, 1986. – 216 с.]

Baklitskii, V.K. 2009. Correlation extremal methods of navigation and guidance. Tver, TO “Knizhnyi klub”. 360 p. (in Russian).

[Баклицкий В.К. Корреляционно-экстремальные методы навигации и наведения / В.К. Баклицкий. – Тверь: ТО Книжный клуб, 2009. – 360 с.]

Oppenheim, A.V.; Schafer, R.W.; Buck J.R. 1999. Discrete-time signal processing. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall.

Pratt, W. 1982. Digital image processing. Moscow, Mir. 283 p.] (in Russian).

[Прэтт У. Цифровая обработка изображений / У. Прэтт. – Москва: Мир, 1982. – 283 с.]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ