ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФАКТОРА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Л. Печена

Анотація


Визначено проблему формування англомовної складової як фактора безпеки польотів. Безпеку польотів розглянуто як результат керування деякими організаційними процесами, що контролюють фактори ризику,  один з яких –  володіння іноземною мовою пілотами та  диспетчерами. Наведено статистику авіаційних катастроф,  спричинених мовним фактором. Показано,  що сучасний рівень підготовки диспетчерів та пілотів з  іноземної мови не відповідає вимогам та потребує нових технологій для ефективного  навчання

Ключові слова


безпека польотів; вимоги до рівня володіння англійською мовою для авіаційного диспетчера та пілота; людський фактор; професійна підготовка авіаційного диспетчера та пілота

Посилання


Асріян В.Л. Формування спеціальних

умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіа-

ліній на основі міжпредметних зв’язків тех-

нічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02

«Теорія та методика навчання (технічні дис-

ципліни)» / В.Л. Асріян. – Х., 2007. – 18 с.

Doc 9859 – AN/474. Руководство по

управлению безопасностью полетов (РУБП) //

ICAO, 2009. – 318 c.

Doc 9683 – AN/950. Руководство по

обучению в области человеческого фактора //

ICAO, 1998. – 370 c.

Doc 9835 – AN/453. Manual on the Implementation

of ICAO Language Proficiency

Requirements // ICAO, 2004. – 149 p.

Cushing S. Fatal Words: Communication

Clashes and Aircraft Crashes / S. Cushing. –

Chicago: University of Chicago Press. – 1994. –

p.

Uplinger Sh. English-language Training

For Air Traffic Controllers Must Go Beyond

Basic ATC Vocabulary / Shanjn Uplinger //

Flight Safety Foundation Airport Operations. –

– Vol. 23, No. 5 – Р. 1–5.

Report on the Accident to Vnukovo

Airline’s Tupolev Tu-154M RA 85621 near

Svalbard Airport Longyear. – Norway, Aircraft

Accident Investigation Board. – 121 p. Режим

доступу: www.havarikommisjonen.no/ra-

-pdf?lcid=1033

Окончательный отчет Boeing 737-505

VP-BKO. – Межгосударственный авиацио-

нный комитет. Комиссия по расследованию

авиационных происшествий. – 168 с. Режим

доступу: http://www.mak.ru/russian/

investigations/2008/vp-bko_report.pdf

ПоліщукЮ.К. Дещо з досвіду роботи

викладача дисциплін метрологічного напря-

му в англомовному проекті національного

авіаційного університету / Ю.К. Поліщук //

Вісник НАУ. – 2008. – № 3. – С. 214 – 218.с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ