ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ

В.І. Кириченко, С.В. Бойченко

Анотація


 Розглянуто питання, пов’язані з розробленням інноваційної освітньої концепції вищої технічної школи. Показано її вплив на рівень досконалості системи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу з фундаментальних і технічних дисциплін, ефективність і якість освіти, формування системного мислення студента та його творчої особистості.

Ключові слова


дидактика; концепція; освіта; техніка

Посилання


Кириченко В.І. Теоретичні і методичні основи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу з загальної хімії у вищих технічних навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук / В І. Кириченко. – К., 2010. – 483 с.

Кириченко В.І. Навчально-методичний комплект з курсу хімії вищої школи в контексті комп’ютерно-моделювальної технології його конструювання / В.І. Кириченко // Педагогіка і психологія: вісник НАПН України. – К., 2011. - № 4. - С. 29-38.

Кириченко В.І. Зміст і методика навчання загальної хімії у вищій технічній школі: моногр. / В.І. Кириченко. - Хмельницький: Міська дру-карня. – 2004. – 315 с.

Особенности подготовки специалистов-химмотологов в Национальном авиационном университете / С.В. Бойченко, В.И. Терехин, А.Ф. Аксёнов, В.Ф. Новикова // Матеріали ІІ МНТК «Проблеми хіммотології», 2–6 червня 2008 р. – К.: НАУ. – С. 78–80.

Бойченко С.В. Химмотологическая научно-педагогическая школа в системе информационного обеспечения учебного процесса / С.В. Бой-ченко, А.Ф. Аксёнов, В.И. Терехин // Нефть и газ. – 2009. – № 1. – С. 74–79.

Бойченко С.В. Проблеми становлення основних термінів і понять з хіммотології // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VIII МНПК. – К.: НАУ, 2007. – С. 5–7.

Бойченко С.В. Впровадження наукових досліджень у процес підготовки фахівців з авіаційної наземної техніки // Матеріали наук.- метод. конф. «Вплив наукових досліджень на підвищення якості підготовки фахівців». – Івано-Франківськ, 1998, 20–21 травня. – С. 85–87.

Бойченко С.В. Методические аспекты дипломного проектирования // Збірник наукових праць ІІІ Міжн. наук.-метод. конф. «Освіта та віртуальність». – Севастополь, 15–17.09.99 р. – С. 93–96.

Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посіб. для студ. ВТНЗ / В.І. Кириченко. - К.: Вища шк., 2005. – 640 с.

Кириченко В.І. Загальна хімія: практикум: навч. посіб. для студ. ВТНЗ / В.І. Кириченко. – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2011. – 303 с.

Кириченко В.І. Система навчально-мето-дичного комплекту з хімії для вищої школи / В.І. Кириченко // Педагогіка і психологія професійної освіти: журн. НАПН України. – 2005. - № 2. - С. 53-62.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ