ЛАМІНАРНИЙ ПОТІК КРІЗЬ ТРУБУ З ЛЕГКОПРОНИКНОЮ ШОРСТКІСТЮ НА ОСІ

Є.О. Гаєв

Анотація


 Запропоновано математичну модель ламінарного потоку через круглу трубу з пористою вставкою (легкопроникною шорсткістю) в центрі труби вздовж осі. Досліджено поля швидкості, тертя на ділянці стабілізованої течії та гідравлічний опір такої труби залежно від щільності і висоти легкопроникної шорсткості.

Ключові слова


ламінарний потік; пористе середовище; труба; шорсткість

Посилання


Flow and Transport Processes with Complex Obstructions: Applications to Cities, Vegetative Canopies, and Industry / Ye.A. Gayev, J.C.R. Hunt editors // NATO Science Series. – Springer Publ., 2006. – 236.– P. 350.

Гаев Е.А. Длина входного участка канала с линейной легкопроницаемой шероховатостью / Е.А. Гаев, С.З. Шихалиев // Прикладна гiдро-механiка. - 2003. - Вип. 5 (77). - C. 13-19.

Гаев Е.А. Ламинарное стационарное вих-реобразование за пористой вставкой в плоском канале / Е.А. Гаев, С.З. Шихалиев, Е.А. Гаева // Прикладна гiдромеханiка. - 2008. - Т. 3, № 10 (82). - С. 40–50.

Гаєв Є.О. Одновимірна ламінарна течія через круглу трубу з легкопроникною шорсткістю / Є.О. Гаєв, О.М. Бердник // Промислова гідравліка і пневматика. - 2008. - № 4 (22). - С. 34-38.

Гаев Е.А. Моделирование стабилизированного потока вязкой жидкости в некруглых каналах с легкопроницаемой шероховатостью / Е.А. Гаев, О.М. Бердник // Прикладна гідромеханіка. - 2011. - Т. 2, № 13 (85). - С. 3–16.

Гаев Е.А. Алгебраическая модель турбу-лентности для трубы с легкопроницаемой шероховатостью на стенках / Е.А. Гаев, О.М. Бердник // Современные проблемы математики и её приложения в естественных науках и информационных технологиях. - Х.: ХНУ им. Каразина, 2011. - С. 85–95.

Гаев Е.А. Аналитическая модель стабилизированного вязкого течения, закрученного решетчатым ротором / Е.А. Гаев, Ю.Н. Савченко, О.М. Бердник // Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу». - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 64-66.

Мочалін Є.В. Гідродинаміка закрученого потоку навколо обертового проникного циліндра і вдосконалення ротаційних фільтрів механічної очистки рідин: дис. … д-ра техн. наук / Є.В. Мочалін. - НТУУ «КПІ». - К., 2009.

Гаєв Є.О. Модели легкопроницаемой шероховатости для задач гидромеханики и теплофизики: дис. … д-ра техн. наук / Є.О. Гаєв. – ІГМ НАН України. – К., 2001. – 345 с.

Гаев Е.А. Сравнительный анализ алгеб-раических моделей турбулентности для легкопроницаемой шероховатости в каналах. 1. Квадратичная ЛПШ / Е.А. Гаев // Прикладна гiдро-механiка (у друку).

Гаев Е.А. Обработка и анализ экспери-ментов с легкопроницаемой шероховатостью / Е.А. Гаев // Прикладна гiдромеханiка (у дру- ку).

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. - М.: Наука, 1973. - 847 с.

Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг. - М.: Наука, 1969. - 744 с.

Гаєв Є.О. Універсальний математичний пакет MatLab і типові задачі обчислювальної математики: навч. посіб. / Є.О. Гаєв, Б.М. Нестеренко. - К.: НАУ, 2004. - 176 с.

Gayev Ye.A. MATLAB for Math and Pro-g-ramming. Textbook / Ye.A. Gayev, B.N. Nesterenko. - Запоріжжя: Поліграф, 2006. - 101 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ