БЕЗКАРКАСНІ БУДІВЛІ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В.М. Першаков, О.К. Луценко, Т.О. Петрова, О.С. Соловйов

Анотація


 Розроблено конструкцію безкаркасної будівлі багатоцільового призначення з типових залізобетонних плит для будівництва об’єктів агропромислового комплексу. Проведено експериментальні дослідження поперечника безкаркасної будівлі на силові навантаження.


Ключові слова


агропромисловий комплекс; безкаркасні будівлі; експериментальні дослідження; навантаження

Посилання


ДБН В.2.6-98: 2011. Конструкції буди-нків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування. - К.: Мінре-гіонбуд України, 2011.

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкцiї будинкiв i споруд. Вироби будiвельнi бетоннi та залiзобетоннi збiрнi. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцiнки мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi. - К.: Державний Комiтет України у справах мiстобудування i архітектури, 1997. - 11 с.

Першаков В.М. Каркасні будинки з тришарнірних залізобетонних рам: моногр. / В.М. Першаков. - К.: НАУ, 2007. - 301 с.

ГОСТ 8829-85. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытания нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости. - М.: Госстан-дарт СССР, 1985. - 26 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ