ВИМОГИ ДО ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ ВТОМИ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

М. Карускевич, О. Корчук, Т. Маслак, С. Щепак, А. Капустинський

Анотація


Виконано аналіз даних про еволюцію параметрів фізико-механічного стану конструкцій-них матеріалів у процесі циклічного навантажування. Обґрунтовано вибір кількісних пара-метрів втомного пошкодження. Показано, що для оцінки технічного стану авіаційних конс-трукцій, технічний огляд яких проводиться періодично, необхідно використовувати методи, діагностичні параметри яких змінюються монотонно, відповідно до загального процесу ви-черпання ресурсу. Сформульовано вимоги до діагностичних параметрів за неруйнівного кон-тролю втоми елементів авіаційних конструкцій. Розглянуто можливість застосування оптич-ного методу контролю деформаційного рельєфу для кількісної оцінки накопиченого втомно-го пошкодження авіаційних конструкційних алюмінієвих сплавів

Ключові слова


втома авіаційних конструкцій; деформаційний рельєф; плакований алюмінієвий сплав

Посилання


Иофин И. Д. Об установке усталостных

испытаний стальных образцов с применени-

ем неразрушающего акустического метода

контроля / И.Д. Иофин, В.Л. Бусов,

И.В. Шишкин // Вісник Донбаської держав-

ної машинобудівної академії. – 2008. –

№ 3E (14). – С. 61–65

Иванова В.С. Природа усталости метал-

лов / В.С. Иванова, В.Ф. Терентьев. – М.:

Металлургия, 1975. – 456 с.

Радченко О.І. Измерение микротвердо-

сти как способ исследования дискретних

процессов при усталости монокристаллов /

О.І. Радченко, О.Ю. Корчук // Авиаційно-

космічна техніка і технологія. – Х.: ХАІ,

– Вип. 34. – С. 181–185.

Корчук О.Ю. Накопичення пошкоджень

і руйнування кристалітів алюмінієвого спла-

ву / О.Ю. Корчук. – Вісник НАУ. – 2005. –

№3. – С. 112–115.

Изменение структурно-напряженного

состояния при усталости и фретинг-

усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда,

А.С. Трытек, В.А. Кирилков // Проблеми

трибології. – 2009. – № 3. – С. 6–13.

Оценка накопленного усталостного

повреждения по насыщенности и фракталь-

ной размерности деформационного рельефа /

М.В. Карускевич, Е.Ю. Корчук, Т.П. Маслак

и др. // Проблемы прочности. – 2008. –

№ 6 (396). – С. 128–135

Маслак Т. П. Регресійні моделі еволюції

параметрів деформаційного рельєфу під час

циклічного навантажування / Т. П. Маслак //

Вісник НАУ. – 2008. – № 1 (34). – С. 89–92.

Non destructive optical method under fullscale

aircraft testing as a method of fatigue life

prediction: materials of the 4 world congress,

-23 Sept. 2010, Kyiv. T.1. – K.: ICAO,

National Academy of Sciences of Ukraine,

National Aviation University, 2010. – P. 13.21–

24. (Aviation in the XXI-st Century «Safety

in Aviation and Space Technologies»).

Структурна пошкоджуваність і руйну-

вання зразків-свідків втомного пошкоджу-

ння / М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук,

Т.П. Маслак та ін. // Авиационно-

космическая техника и технология. – 2008. –

№ 9 (56). – С. 110–114.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ