ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СТІЧНИХ ВОДАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ОЧИСТКИ

Anna Yakovleva, Maryna Klyvenok, Oksana Vovk

Анотація


 Розглянуто проблему очистки стічних вод та утилізації осадів стічних вод. Велику увагу приділено питанню високого вмісту важких металів у стічних водах та осадах, що утворюються в процесі очистки стічних вод. Показано неможливість їх традиційного застосування як органо-мінеральних добрив. Запропоновано альтернативний метод зниження вмісту важких металів в осадах стічних вод. Подано результати досліджень застосування ефективних мікроорганізмів для контролю вмісту важких металів в осадах стічних вод.


Ключові слова


важкі метали; ЕМ-технологія; ефективні мікроорганізми; осади стічних вод; очистка стічних вод; стічні води; якість води

Посилання


Котюк, Ф.О. Розробка екологічно безпечного методу обробки осаду міських стічних вод // Коммунальное хoзяйство городов. – 2006. № 74. – С. 95–99.[Kotyuk, F.O. 2006. Development of ecologically safe method for municipal wastewater sludge treatment. City municipal services. N 74: 95–99.] (in Ukrainian).

Yakovleva, A.V.; Vovk, O.O.; Gay, A.E. 2011. EM-technology application for municipal wastewaters purification from biological pollutants. − Proceedings of the NAU. N 3: 149–152.

Higa, T. 1996. Effective Microorganisms - Their role in Kyusei Nature Farming and sustainable agriculture. − Proceedings of the Third International Conference on Kyusei Nature Farming. USDA, Washington: 2024.

Пакулов, К.Н. Результаты внедрения ЭМ-технологии за 2000-2001 гг. // Материалы II Международной научно-практической конферен-ции «ЭМ-технология и реальность». – 2001. – C. 25–26.[Pakulov, K.N. 2001. Results of EM-technology implementation during 2000–2001. Materials of II International scientific-practical conference “EM-technology and reality”: 25–26.] (in Russian).

Nielsen, E. 2010. Reduction of heavy metals in sludge by EM treatment.  Journal of EM Research Organization Denmark: 78–79.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ