СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЛЯНОЇ ТЕКТОНІКИ

Natalia Bakhova

Анотація


 Проаналізовано інформацію про рушійні механізми соляної тектоніки. Показано, що великий інтерес становить кількісна оцінка впливу теплофізичних та структурних неоднорідностей на теплове поле всередині земної кори. Теплову модель грабеноподібної структури з елементами соляної тектоніки побудовано з урахуванням теплофізичних властивостей гірських порід і величин радіогенної генерації, що відповідає експериментальним даним про склад і потужність літосфери, тип кори. Проведено математичне дослідження моделі на основі методу скінченних елементів за допомогою обчислювального експерименту. Наведено числові розрахунки, які показали, що розподіл температур і теплових потоків узгоджується з елементами сольової тектоніки. Розглянуто закономірності розподілу ізоліній температури, що наочно показують присутність середовищ із різною теплопровідністю.


Ключові слова


метод скінченних елементів; соляна тектоніка; температура; тепловий потік

Посилання


Хаин, В.Е. Соляная тектоника. Т. 4. // Горная энциклопедия. – Москва: Недра, 1989. – С. 623. [Khain, V.E. 1989. Salt tectonics. Mountain encyclopedia. Moscow. Nedra. Vol. 4. 623 p.] (in Russian).

Самарский, А.А.; Михайлов, А.П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с. [Samarskii, A.A.; Mikhailov, A.P. 2002. Mathematical modeling. Idea. Methods. Examples. Moscow. Physical and Mathematical Literature. 2nd. 320 p.] (in Russian).

Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике. – Москва: Мир, 1975. – 541 с.[Zienkiewicz, O. 1975. The finite element method in engineering science. Moscow. Mir. 541 p.] (in Russian).

Зенкевич, О.; Морган, К. Конечные элементы и аппроксимация. – Москва: Мир, 1986. – 318 с. [Zienkiewicz, O.; Morgan, K. 1986. Finite elements and approximation. Moscow. Mir. 318 p.] (in Russian).

Норри, Д.; Фриз, Ж. Введение в метод ко-нечных элементов. − Москва: Мир, 1981.– 304 с. [Norrie, D.; Vries, G. 1981. An introduction to finite element analysis approximation. Moscow. Mir. 304 p.] (in Russian).

Бахова, Н.І. Обчислювальний експе-римент у сучасній геофізиці // Вісник НАУ. – 2009. – № 3. – С. 262–270. [Bakhova, N.I. 2009. Computing experiment in modern geophysics. – Proceedings of the NAU. N 3: 262–270.] (in Ukrainian).

Бахова, Н.І. Теплова модель Чорноморської западини // Вісник НАУ. – 2011. – № 1. – С. 144–158. [Bakhova, N.I. 2011. Thermal model of the Black Sea hollow. – Proceedings of the NAU. N 1: 144–158.] (in Ukrainian).

Бахова, Н.І. Теплова модель Телецького озера // Вісник НАУ. – 2011. – № 2. – С.137–147.[Bakhova, N.I. 2011. Thermal model of Lake Teletskoye. – Proceedings of the NAU. N 2. 137–147.] (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ