НОРМУВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ НА АЕРОДРОМАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

С.С. Дев’яткіна

Анотація


Розглянуто проблему нормування ризиків у системі керування безпекою польотів нааеродромах цивільної авіації стосовно окремих підрозділів (служб). Обґрунтованоактуальність проблеми. Запропоновано шляхи до її вирішення.The problem of risks normalization in safety management system on civil aviation aerodromesapplied to the departments is considered. Its urgency is proved and the solution is suggested.Рассмотрена проблема нормирования рисков в системе управления безопасностьюполетов на аэродромах гражданской авиации для отдельных подразделений (служб).Обоснована ее актуальность. Предложены способы ее решения.

Посилання


Приложение 14 к Конвенции о Между-

народной организации гражданской авиации.

Аэродромы: В 2 т.: Т. 1. Проектирование и

эксплуатация аэродромов. – Монреаль,

– 350 с. – [ІСАО. Международные ста-

ндарты и рекомендуемая практика]. –

Режим доступу: http://www.aviadocs.net/

icaodocs/Annexes/an14_v1_5ed_cons_ru.pdf

Концепція Державної цільової програми

безпеки польотів на 2009-2015 рр. від 05 бе-

резня 2009 р. № 273-р // Офіційний вісник

України. – 2009. – № 20. – ст. 651.

Руководство по управлению безопас-

ностью полетов, Doc 9859, AN/474. – Монре-

аль, 2009. – 316 с. [ІСАО. Международные

стандарты и рекомендуемая практика].

Положення про СУБП на аеродромах

цивільної авіації України: наук.-досл. робота

№ 160 (643-х09) від 02.11.2009 р / НАУ;

кер. В.М. Синєглазов; відп. викон.

С.С. Дев’яткіна. – № ДР 110U001028. – №

обліку 0210U003586.

Дев’яткіна С.С. Проблеми нормування

ризиків щодо безпеки польотів на аеродро-

мах цивільної авіації / С.С. Дев’яткіна // Віс-

ник НАУ. – 2010. – № 4. – С. 147–152.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ