ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалевська

Анотація


Наведено результати оптимізації ефективності впровадження заходів до поліпшеннястану авіаційного паливозабезпечення на період до 2023 р., що сприятиме енергозбереженнюта раціональному використанню паливних ресурсів країни.The results of efficiency introduction optimization regarding measures for improvement ofavfueling state for the period up to 2023 are presented. It will promote energy-savings andbalanced use of fuel resources of Ukraine.Приведены результаты оптимизации эффективности внедрения мероприятий поулучшению состояния авиационного топливообеспечения на период до 2023 г., что будетспособствовать энергосбережению и рациональному использованию топливных ресурсов страны.

Посилання


Матвєєва О.Л. Шляхи хіммотологічної

оптимізації якості палива / О.Л. Матвєєва //

Наукові праці академії. – 2003. – № 7. –

С. 218–222.

Матвєєва О.Л. Дослідження працездат-

ності авіаційних паливних систем при засто-

суванні палив з підвищеною температурою

початку кристалізації / О.Л. Матвєєва,

М.В. Волосковець // Промислова гідравліка і

пневматика. – 2004. – № 4(6). – С. 38–41.

Матвєєва О.Л. Дослідження зміни яко-

сті реактивних палив в експлуатаційних умо-

вах / О.Л. Матвєєва, С.Л. Столінець //

Проблеми техніки. – 2004. – №3 . – С. 70–74.

Матвєєва О.Л. Системний підхід дослід-

ження експлуатаційної енергоефективності ре-

активних палив / О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалев-

ська // Вісник НАУ. – 2005. – № 3. – С. 192–196.

Матвєєва О.Л. Енергетична ефектив-

ність використання реактивних палив /

О.Л. Матвєєва // Вопросы проектирования и

производства конструкций летательных ап-

паратов. – 2006. – №2(45) . – С.104–112.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ