WEAR RESISTANCE OF MATERIALS UNDER REVERSAL AND ONE-DIRECTED FRICTION SLIDING

Аndriy M. Khimko, Vitaliy O. Kralya, Oleksander Y. Yakobchyk, Margaryta S. Khomenko

Анотація


Wear resistance comparative testing of materials in conditions of one-directed and reversal frictionsliding were made. Wear resistance of coverings, which were made from plasma and titanium alloyВТ-22, under low speed friction sliding were determined. It was defined that wear under low speed incondition of one-directed friction sliding is much more greater, than in reversal.Розглянуто результати порівняних випробувань зносостійкості матеріалів в умоваходнонаправленого та реверсивного тертя ковзання. Визначено зносостійкість плазмовихпокриттів та титанового сплаву ВТ-22 при терті ковзання з низькою швидкістю ковзання,сумірною з фретинг-корозією. Встановлено, що знос матеріалів при низькій швидкості вумовах однонаправленого тертя ковзання значно вище, ніж знос у результаті реверсивногоза однакових умов навантаження.Рассмотрены результаты сравнительных испытаний износостойкости материалов вусловиях однонаправленного и реверсивного трения скольжения. Определенаизносостойкость плазменных покрытий и титанового сплава ВТ-22 при трении скольженияс низкой скоростью скольжения, соизмеримой с фреттинг-коррозией. Установлено, чтоизнос материалов при низкой скорости скольжения в условиях однонаправленного тренияскольжения значительно выше, чем износ в результате реверсивного трения скольженияпри одинаковых условиях нагружения.

Посилання


Шевеля В.В. Трибохимия и реология

износостойкости / В.В. Шевеля,

В.П. Олександренко. – Хмельницкий: ХНУ,

– 278 с.

Краля В.О. Фретингостійкість плаз-

мових покриттів при постійній роботі тертя /

В.О. Краля, А.М. Хімко, В.М. Бородій //

Проблемы прочности/ – 2007. – № 5. –

С. 94–100.

Беркович И.И. Трибологія / И.И. Бер-

кович, Д.Г. Громаковский. – Самара:

Самарский ГТУ, 2000. – 470 с.

Машков Ю.К. Трибология конст-

рукционных материалов / Ю.К. Машков. –

Омск, Изд-во ОмГТУ, 1996. – 298 с.

Method of material research at low speeds

sliding / A. Khimko, V. Kralya, A. Yakobchyk,

V. Borodiy // Проблеми тертя та зношування: зб.

наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 52. – С. 45–52.

Краля В.О. Фретингостійкість плазмо-

вих покриттів / В.О. Краля, А.М. Хімко,

О.Є. Якобчук // Вісник НАУ. – 2006. – № 4. –

С. 108–113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ