АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю. Задонцев

Анотація


Розроблено метод адаптивного планування підготовки фахівців з використанням різнихформ отримання освіти. Показано, що застосування інформаційної моделі взаємодії заходів упроцесі підготовки та моделі набуття знань,  навичок і вмінь дозволить виключити можливість зниження допустимого рівня підготовки фахівців за весь період навчання. Розглянутопідхід, який дозволяє адаптувати планування вимог до підготовки фахівців з упровадженняінформаційних технологій у промислове виробництво та підвищити ефективність викорис-тання фінансових і часових ресурсів у ході проведення підготовки

Ключові слова


адаптивне планування; упровадження; інформаційні технології; підготовка фахівців

Посилання


Оценка качества деятельности образо-

вательного учреждения / В.И. Васильев,

В.В. Красильников, С.И. Плаский, Т.Н. Тя-

гунова. – М.: ИКАР, 2005. – 320 с.

Павленко П.М. Організація підготовки

фахівців по впровадженню інформаційних

технологій у промислове виробництво /

П.М. Павленко, Ю.В. Задонцев // Вимірюва-

льна та обчислювальна техніка в технологіч-

них процесах. − 2010. − №1. − С.146–151.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ