Oцінка впливу вітроенергетики на навколишнє середовище

Oleksandr I. Zaporozhets, Yaroslav I. Movchan, Angela E. Guy, Hanna V. Коlоmiiets, Roman V. Shpanov, Oksana V. Yakymchuk

Анотація


 Розглянуто екологічні аспекти розвитку індустріальної вітроенергетики в Україні на прикладі проекту конкретного обєкта. Запропоновано підходи до оцінки впливу вітроенергетики на навколишнє середовище. Наведено перспективи розвитку вітроенергетики.


Ключові слова


екологічна безпека; екологічні заходи; eнергія вітру; зменшення негативних наслідків діяльності об’єктів вітроенергетики; оцінка впливу на навколишнє середовище; установки вітроенергетики

Посилання


Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» №1220-VI від 01.04 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2009. – № 32–33. – Ст. 496.

ДБН А 2.2 – 1-2003 Состав и содержание материалов оценки влияния на окружающую среду при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. – К.: Госкомградостроительство Украины, 2004. – 25 с.

ДСТУ ІЕС 61400-1-2001 Системи турбогенераторні вітряні. Ч. 1. Вимоги безпеки (ІЕС 61400-1:1999, IDT). – К.: Держстандарт, 2001.

BS EN 61400-2-2006 Wind turbines. Design requirements for small wind turbines British-Adopted European Standard / 31-Aug-2006/94.

The Atlantic Hurricane Database Reanalysis Project Documentation for 1851-1910 / C.W. Landsea, C. Anderson, N. Charles et al. // Alterations and Addition to the HURDAT Database, 2003.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. № 2707. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 50. – Ст. 678.

Акименко А.Я. Основи акустичної екології / А.Я. Акименко, В.С. Дідковський, О.І. Запорожець та ін. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2002. – 520 с.

ДСН 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно. – К.: МОЗ України, 1997. – 23 с.

IEC 61400-11: Wind turbine generator systems. – Part 11: Acoustic noise measurement techniques, 2002.

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам опреде-ления загрязняющих веществ. – М.: Изд-во стандартов, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ