Kонцепція створення програмного середовища для автоматизованої обробки текстів

Eugen B. Artamonov, Oleksandr O. Zholdakov

Анотація


 Розглянуто концепції, які були використані в новому програмному середовищі редагування текстів «Кмітлива книга», основною задачею якої є створення електронних книг з рівнем подання інформації, який автоматично змінюється. Механізм роботи програми базується на створенні певних зв’язків між блоками тексту, які дозволяють автоматично коригувати зміст питань.


Ключові слова


автоматична обробка тексту; електронний документ; рівень подання інформації

Посилання


Биряльцев Е.В. Особенности лексикосемантической структуры наименований артефактов реляционных баз данных / Е.В. Биряльцев, А.М. Гусенков, М.Р. Галимов // Тр. Казанской школы по компьютерной и когнитивной лингвистике TEL-2005. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. – Вып.9. – С. 4–12.

Project of automated text process. – http://www.aot.ru.

Лингвистический процессор для сложных информационных систем / Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин и др. – М.: Наука, 1992. – 256 с.

Вопросы развития познавательных интересов учащихся в процессе обучения / под общ. ред. Д.К. Гилева. – Свердловск: Свердл. кн. изд-во, 1970. – 143 с.

Світ психології. – http://www.psychology.net.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ