Aкусто-емісійна система локації свищів

Maksym G. Lutskiy, Aleksandr V. Ponomarenko

Анотація


 Розглянуто структуру побудови акусто-емісійної системи локації місцеположення наскрізних дефектів в продуктопроводах. Показано, що використання технології LabCard дозволяє провести перерозподіл функцій між електронними і програмними засобами системи. Наведено структуру електронних і програмних засобів, принципи формування багаторівневої системи управління, що дозволяє проводити модифікацію системи без зміни її електронних засобів. Розглянуто приклади роботи програмних засобів системи.


Ключові слова


акустична емісія; алгоритм управління; інтерфейс; мобільна система; наскрізні дефекти; свищі

Посилання


Неразрушающий контроль металлов и изделий: справ. / под ред. Г.С. Самойловича. – М.: Машиностроение, 1976. – 456 с.

Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: справ. Т.1 / под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – 488 с.

Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: справ. Т.2 / под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.

Крауткремер Й. Ультразвуковой контроль материалов. справ. / Й. Крауткремер, Г. Крауткремер. – М.: Машиностроение, 1989. – 752 с.

Каллакот Р. Диагностика повреждений / Р. Каллакот. – М.: Мир,1989. – 512 с.

Баранов В.М. Акустические измерения в ядерной энергетике / В.М. Баранов. – М.: Энергоатомиздат,1990. – 320 с.

Повышение достоверности поиска утечек трубопроводов тепловых сетей / А.А. Безпрозванный, А.А. Владимирский, И.А. Владимирский, А.Т. Ненюк // Энергетика и электрофикация. – 2000. – №2(199). – С. 210–218.

Гулевский И.В. Применение методов неразрушающего контроля для оценки состояния конструкций планера / И.В. Гулевский // Тр. ЦАГИ. – 1998. – №2631. – С. 178–181.

Владимирский А.А. Оценка некоторых погрешностей корреляционного течеискателя / А.А. Владимирский, И.А. Владимирский // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАНУ. – 1999. – Вип. 2. – С. 118–126.

Владимирский А.А. К формированию модели диагностируемого участка трубопроводной системы для решения задач течеискания / А.А. Владимирский, И.А. Владимирский // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАНУ. – 2001. – Вип.7. – С. 66–69.

Владимирский А.А. Уточнение диагностической модели трубопровода для повышения достоверности течеискания / А.А. Влади-мирский, И.А. Владимирский, Д.Н. Семенюк // Акустичний вісник. – 2005. – Т. 8, №3. – С. 3–16.

Пат. на корисну модель №27486,G 01N 29/00, 29/14,G01M 3/00,F 17D 5/02. Спосіб визначення місцеположення свищів у виробах / В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, О.В. Пономаренко. Опубл. 12.11.2007. – Бюл. №18.

Пат. на корисну модель №38524,G 01N 29/00,3/00,F17D 5/02. Спосіб визначення місцезнаходження витоку рідкого або газового середовищ у виробах / М.Г. Луцький, С.Ф. Філоненко, О.В. Пономаренко. Опубл. 12.01.2009. – Бюл. №1.

Луцкий М.Г. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов / М.Г. Луцкий, С.Ф. Филоненко, А.В. Пономаренко // ААЭКС. – 2008. – №2 (22). – С. 74–80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ