Mетод забезпечення стійкості систем управління для корпоративних комп’ютерних мереж з низькою чутливістю до затримок та порушень у роботі

Igor A. Zhukov

Анотація


 Розглянуто задачу забезпечення стійкості управління корпоративними комп’ютерними мережами. Розроблено метод стабілізації системи управління за наявності затримок в даних про сигнали управління, що базується на примусовому введенні полюсів системної функції всередину кола z-площини. Створено нову структуру еталонної моделі, що складається з послідовно сполучених лінійних компенсаційних ланок першого порядку.


Ключові слова


еталонна модель; корпоративна комп’ютерна мережа; метод; стійкість систем управління; чутливість до затримок

Посилання


Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 4th ed. – Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2003. – 671 p.

Delay-Tolerant Networking Architecture // Request for Comments: 4838 (RFC 4838), April 2007. – 35 p.

Жуков И.А. Анализ устойчивости систем управления корпоративными компьютерными сетями при наличии задержек доставки управляющей информации / И.А. Жуков // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 4. – С.28–34.

Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – М.: Наука, 1971. – 431 с.

Еремин Е.Л. Робастные алгоритмы нестационарных систем управления с явно-неявной эталонной моделью / Е.Л. Еремин // Дифференциальные уравнения и процессы управления. – 2001. – № 3. – С. 61–74. Электронный журнал http://www.neva.ru/journal


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ