АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА ФАКТОРОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Г.М. Франчук, А.С. Конахович

Анотація


Розглянуто принцип дії засобів стільникового зв’язку. Подано аналіз їх негативного впливу на живі організми за фактором неіонізуючого електромагнітного випромінювання.

Ключові слова


базова станція; гігієнічне нормування; електромагнітне випромінювання; системи стільникового зв’язку; потужність випромінювання; термічний ефект

Посилання


Зотов С.В. Поведінкові реакції тварин при дії ЕМП, які створюються засобами стільникового мобільного зв’язку стандарту GSM-900 / С.В. Зотов // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть / під ред. Ю.І. Кундієва, А.М. Сердюка, Є.Г. Гончарука, О.В. Лапушенко.– Дніпропетровськ: АРТ-Пресс. – 2004. – Т.І. – С. 260–264.

Нікітіна Н.Г. Вплив антропогенних ЕМВ на здоров’я населення/ Н.Г. Нікітіна // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть / під ред. Ю.І. Кундієва, А.М. Сердюка, Є.Г. Гончарука, О.В. Лапушенко. – Дніпропетровськ: АРТ-Пресс. – 2004. – Т.І. – С. 267–269.

Томашевська Л.А. Роль біохімічних досліджень в обґрунтуванні безпеки електромагнітних факторів довкілля / Л.А. Томашевська // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть / під ред. Ю.І. Кундієва, А.М. Сердюка, Є.Г. Гончарука, О.В. Лапушенко. – Дніпропетровськ: АРТ-Пресс. – 2004. – Т.І. – С. 273–275.

Побаченко С.В. Влияние активации мобильных телефонов стандарта GSM на биоритмическую сруктуру электрогенеза головного мозга человека / С.В. Побаченко, А.В. Пономарев // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2009. – №3. – С. 50–55.

Информационно-волновая концепция противодействия электромагнитному загрязнению окружающей среды и другим негативным факторам антропогенного происхождения / С.Н. Даровских, А.А. Разживин, Ю.И. Кудряшова, М.Е. Кузнецов // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2008. – №11. – С. 20–28.

Харламов А.В. Возможный механизм резонансного воздействия электромагнитных волн на биологические объекты / А.В. Харламов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2007. – №5. – С. 10–14.

Маслов О.Н. Электромагнитная безопасность персональных средств связи / О.Н. Мас-лов // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2008. – №3. – С. 34–43.

Сердюк А.М. Електромагнітна безпека – сучасна гігієнічна проблема, шляхи її вирішення / А.М. Сердюк, Ю.Д. Думанський// Гігієнічна наука та практика на рубежі століть/ під ред. Ю.І. Кундієва, А.М. Сердюка, Є.Г. Гончарука, О.В. Лапушенко. – Дніпропетровськ: АРТ-Пресс – 2004. – Т.І. – С. 251–254.

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань: Наказ Міністерства охорони здоров’я України №239 від 01.08.96 Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user= o31y1996.

Кирюшин Г.В. Проектирование, развитие и электромагнитная безопасность сетей сотовой связи стандарта GSM: учеб. пособие / Г.В. Кирюшин, О.Н. Маслов, В.Г. Шаталов / под ред. О.Н. Маслова. – М.: Радио и связь, 2000. – 148 с.

Азнакаєв Е.Г. Біофізика: навч.посіб./ Е.Г. Азнакаєв – К.: Кн. вид-во НАУ, 2005. – 308 с.

Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти): навч.посіб. / Е.Г. Азнакаєв – К.: Кн. вид-во НАУ, 2007. – 392 с.

Трубчанінова Н.С. Комп'ютер та мобіль-ний телефон: благо цивілізації чи небезпека для життєдіяльності людини? / Н.С.Трубчанінова, Ф.М. Трубчанінов // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №3(42) – С. 43–44.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ