ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-ЗНОШУВАННЯ

В.Є. Марчук

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень фретинг-зносостійкості дискретних поверхонь на сталі 30ХГСА. Установлено, що дискретні поверхні перевищують фретингостійкість у 1,8–2,44 рази гладку (не дискретну) поверхню. Вивчено кінетику процесу фретинг-зношування дискретних поверхонь. Сформовано фізичну модель їх зношування, яка складається з трьох періодів розвитку.

Ключові слова


дискретна поверхня; напружено-деформований стан; поверхня тертя; фретинг-зношування

Посилання


Голего Н.Л. Фреттинг-коррозия металлов / Н.Л. Голего, А.Я. Алябьев, В.В. Шевеля.– К.: Техніка, 1974. – 272 с.

Moreau M. Lee types do degradations des surfaces metalliques en microfrottement alterne (fretting) / M. Moreau // Mater. et techn., 1985. – Vol. 73, No 8–9. – Р. 137–138.

Шевеля В.В. Фреттинг-усталость металлов / В.В. Шевеля, Г.С. Калда. – Хмельницкий: Поділля, 1998. – 299 с.

Waterhouse R.B. Regidual atresses and fretting, сrack initiation and propagation / R.B. Waterhouse // Surface Treat. – Oxford. 1987. – Vol. 4. – P. 511–525.

Вахтель В.Ю. Повышение усталостной прочности деталей, работающих в условиях контактной коррозии трения / В.Ю. Вахтель // Вестник машиностроения. – 1969, №2.

Heywood R.B. Designing against fatigue / R.B. Heywood // Chapman and Hall. – London, 1962.

Шевеля В.В. Развитие фреттинг-коррозии в условиях граничного трения / В.В. Шевеля, В.А. Кирилков, В.П. Федыня // Проблеми трибології. – 2007. – №2. – С. 102–108.

Пат. Україна, F01L 1/20, F01L 1/46. Пристрій для утворення на плоскій поверхні тертя рельєфу заглибин, що утримують мас-тильні матеріали / В.Є. Марчук, І.Ф. Шульга, О.І. Шульга, О.Є. Плюснін (Україна); НАОУ. – № 13762; Заявл. 24.10.2005; Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.

Марчук В.Є. Моделювання напружено-деформованого стану дискретної поверхні / В.Є Марчук., Б.А. Ляшенко, В.І. Калініченко // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ. – 2008. – Вип. 49, Т. 2. – С. 25–30.

Godfrey D. Early stages of fretting of copper, iron and steel / D. Godfrey, J.M. Baily // Lubrication Engine. – 1954. – May – June.

Калда Г.С. Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.02.04 / Г.С. Калда / Технол. ун-т По¬ділля. — Хмельницький, 2000. – 36 с.

Жеглов О.С. Фреттинг-коррозия металлов при больших относительных перемещениях и ее амплитудная граница / О.С. Жеглов // Трение и износ. – 1983. – Т. IV, №5. – С. 828–836.

Цыбанев Г.В. Фреттинг-усталость поверхностей с дискретными покрытиями / Г.В. Цыбанев, В.Е. Марчук, О.Н. Герасимчук // Проблемы трибологии. – 2009. – №1. – С. 97–104.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ