ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ БЕЗПІЛОТНИМИ ТА НАДЛЕГКИМИ ЛІТАКАМИ

М.П. Матійчик, Н.О. Суворова, І.А. Качало

Анотація


Показано відмінності безпілотних та надлегких пілотованих літаків для авіаційно-хімічних робіт. Проведено порівняльний розрахунок технологічних циклів виконання авіаційно-хімічних робіт.

Ключові слова


авіаційно-хімічні роботи; витрата часу; надлегкий літак; низькоплан; продуктивність польоту; технічна характеристика; технологічний цикл

Посилання


Адамчук В.В. Точное земледелие: существо и технические проблемы / В.В. Адамчук, В.К. Мойсеєнко // Тракторы и сельскохозяй-ственные машины. – М., 2003. – № 8. – С. 20–26.

Asia / Far East. Developinq indiqeons capabilities // UAV systems: The Global perspective. – Design and print bu Fotodirekt, Ltd, England 012773563111. – 2005. – P. 71–77.

Макеев В.Е. Радиоуправляемая авиамо-дельная техника – средство механизации биоза-щиты сельскохозяйственных растений от вредителей / В.Е. Макеев // Защита растений. – 1992. – №8. – С. 55.

Пат 47857 Україна. Одномоторний безпілотний літальний апарат для авіаційно-хімічних ро-біт / М.П. Матійчик, І А. Качало. – №16010; заявл. 14.12.09. – К., 2010, Бюл. №4.

Руководство по летной эксплуатации самолета НАРП – 1 (НАРП – 1 СХ). – Николаев: НАРП, 2001. – 157 c.

Матійчик М.П. Аналіз виробничих процесів «малої авіації» за транспортною складовою / М.П. Матійчик, Г.М. Юн // Зб. наук. пр. Київського університету економіки і технологій транспорту. Сер. Економіка і управління. – 2008. – Вип.11. – С. 154–162.

Матійчик М.П. Ефективність використання радіокерованих літальних апаратів при біологічному захисті рослин / М.П. Матійчик // Зб. наук. пр. Національного університету. – К.: Києво-Могилянська академія, 1998. – С. 223–226.

Штуцер З.И. Оценка затрат на работу сельхозавиации. / З.И. Штуцер // Защита растений. – 1989. – №88. – С. 60–62.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ