АЛГОРИТМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МРЗС-05 НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ

О.І. Варченко, Ю.А. Смойловська, М.В. Дідковська

Анотація


 Розглянуто алгоритм імітаційного моделювання системи релейного захисту МРЗС-05, використовуваної на енергетичних об’єктах. Методом імітації обрано мережі Петрі. Виконано аналіз роботи МРЗС-05. Розроблено імітаційну модель роботи блоку прискорення.


Ключові слова


алгоритм імітаційного моделювання; блок прискорення; імітаційна модель; мережі Петрі; мікропроцесорний пристрій захисту автоматики; контролю та управління приєднань; система релейного захисту

Посилання


Котов В.Е. Сети Петри / В.Е. Котов. – М.: Наука; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 160 с.

Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. посо-бие для вузов / В.В. Кривенков, В.Н. Новелла – М.: Энергоиздат, 1981. – 328 с.

Литвинов В.В. Методы построения имитационных систем / В.В. Литвинов, Т.П. Марянович. – К.: Наук. думка, 1991. – 120 с.

Томашевский В. Имитационное моделирование в среде GPSS / В. Томашевский, Е. Жданова. – М.: Бестселлер, 2003. – 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ